Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami.

(Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741)

 

Spis treści.

 

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - art. 9a)

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego (art. 10 - art. 91)

Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 10 - art. 19)

Rozdział 2. Zasoby nieruchomości (art. 20 - art. 26)

Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste (art. 27 - art. 36)

Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości (art. 37 - art. 42)

Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd (art. 43 - art. 50)

Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne (art. 51 - art. 61)

Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych (art. 62 - art. 66)

Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości (art. 67 - art. 91)

Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości (art. 92 - art. 148b)

Rozdział 1. Podziały nieruchomości (art. 92 - art. 100)

Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości (art. 101 - art. 108)

Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości (art. 109 - art. 111)

Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości (art. 112 - art. 127)

Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości (art. 128 - art. 135)

Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (art. 136 - art. 142)

Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (art. 143 - art. 148b)

Dział IV. Wycena nieruchomości (art. 149 - art. 173c)

Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości (art. 149 - art. 159)

Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości (art. 160 - art. 173)

Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości (art. 173 - art. 173c)

Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (art. 174 - art. 197)

Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe (art. 174 - art. 178)

Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (art. 179 - art. 183a)

Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami (art. 184 - art. 190)

Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej (art. 191 - art. 198a)

Dział VI. Przepisy karne (art. 198 - art. 198a)

Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe (art. 199 - art. 242)

Rozdział 1. Przepisy przejściowe (art. 199 - art. 233)

Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 234 - art. 239)

Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 240 - art. 242)

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt