Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami.

(Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741)

 

 

Rozdział 1. Przepisy przejściowe (art. 199 - art. 233)

 

Art. 199. Zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Art. 200.Sprawy o stwierdzenie nabycia praw.

Art. 201. Nabycie własności budynków przez przedsiębiorstwa państwowe.

Art. 202. Nabycie własności budynków przez państwowe instytucje kultury.

Art. 203. Zabezpieczenie zobowiązań osób prawnych z tytułu odpłatności za budynki.

Art. 204. Roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu.

Art. 205. Roszczenie spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu.

Art. 206. Prawa zarządu panstwowych i komunalnych osób prawnych do nieruchomości.

Art. 207. Oddanie nieruchomości w drodze umowy w użytkowanie wieczyste.

Art. 207a. Zakres zastosowania przepisów ustawy.

Art. 208. Pozwolenie na budowę dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Art. 209. Przekształcenie prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste.

Art. 209a. Wyodrębnianie własności lokali w budynku.

Art. 210. Użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Art. 211. Budowa garażu na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Art. 212. (Uchylony).

Art. 213. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Art. 214. Odszkodowanie za przejęte przez państwo grunty położone w Warszawie.

Art. 215. Odszkodowanie za gospodarstwo rolne położone w Warszawie.

Art. 216. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 216a. Nieruchomości wyłączone z zastosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Art. 217. Roszczenie o nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości.

Art. 218. Przebudowa lub rozbudowa budynku za zgodą właściciela.

Art. 219. Zaległe należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Art. 220. Terminy zagospodarowania nieruchomości gruntowej.

Art. 221. Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

Art. 222. Wysokość opłat z tytułu zarządu nieruchomością.

Art. 223. Przekazanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

Art. 224. Ewidencja gruntów i kataster nieruchomości.

Art. 225. Wartość katastralna dla gruntów rolnych.

Art. 226. Wartość katastralna przy pierwszej powszechnej taksacji nieruchomości.

Art. 227. Zasady dokonywania waloryzacji nieruchomości.

Art. 228. Nieruchomości nieewidencjonowane w zasobach Skarbu Państwa.

Art. 229. Wygaśnięcie prawa do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Art. 229a. (Utracił moc).

Art. 230. Szacowanie nieruchomości przez biegłych sądowych.

Art. 231. Uznanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Art. 232. (Pominięty).

Art. 233. Zastosowanie przepisów do spraw w toku.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt