ARTYKUŁY PRAWNE

Strona 1 z 31  > >>

16-01-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Z opisu sprawy wynika, że jest Pani rezydentem Holandii. Natomiast zmiana imienia na warunkach określonych przez polską ustawę jest możliwa wyłącznie... Więcej »
15-01-2019
Kategoria: Prawo Konsumenckie
W przedstawionej przez Panią sprawie mamy do czynienia z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy. Odpowiedzialność sprzedającego... Więcej »
08-01-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządca strefy płatnego parkowania może pobierać opłatę za parkowania w wyznaczonym miejscu... Więcej »
07-01-2019
Kategoria: Prawo Karne
W przypadku uprawomocnienia się wyroku odwieszającego wykonanie kary pozbawienia wolności nie ma już możliwości, aby kara ta została zamieniona na inną... Więcej »
02-01-2019
Kategoria: Prawo Rodzinne
W sytuacji w której pomiędzy rodzicami małoletniego dziecka nie ma porozumienia co do sposobu wychowania dziecka, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenia do.... Więcej »
20-11-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z kodeksem pracy pracownik uprawniony do nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, który rozwiązał umowę o pracę w związku z... Więcej »
16-11-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne
Złożenie pozwu rozwód przez Pana bądź też żonę będzie się wiązało z koniecznością ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może uznać iż winę za rozpadu... Więcej »
15-11-2018
Kategoria: Prawo Cywilne
Umowa zgodnie z którą mogła Pani brać udział w szkoleniu jest umową o świadczenie usług. Natomiast do umów o świadczenie usług które nie są uregulowane... Więcej »
14-11-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Z opisu Pani sprawy wynika, że dokument który chciał wręczyć Pani pracodawca był rozwiązaniem umowy  pracę za wypowiedzeniem. Zgodnie z kodeksem pracy... Więcej »
12-11-2018
Kategoria: Prawo Karne
Warunkowe umorzenie postępowania które było wobec Pana zastosowane, zostało podjęte na nowo z uwagi na nie przestrzeganie porządku prawnego. Prawdopodobnie... Więcej »

Strona 1 z 31  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt