ARTYKUŁY PRAWNE

Strona 1 z 36  > >>

16-09-2019
Kategoria: Prawo Karne
Pomówienie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, jednak nie każde zachowanie może być uznane za pomówieniem. Z przestępstwem tym będziemy...
Więcej »
10-09-2019
Kategoria: Prawo Spadkowe
W opisanej sytuacji powinna Pani złożyć do sądu rejonowego wydziału cywilnego wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz otwarcie i ogłoszenie testamentu. We wniosk... Więcej »
09-09-2019
Kategoria: Prawo Rodzinne
Ponieważ podpisaliście Państwo majątkową umowę znoszącą wspólność małżeńską nieruchomości które posiadacie stanowią waszą współwłasność w częściach... Więcej »
03-09-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić Państwo odszkodowanie nawet jeśli kierującym okazała się inna osoba niże wskazana podczas wypadku. W momencie powstania... Więcej »
02-09-2019
Kategoria: Prawo Pracy
Jeżeli był Pan gotów do wykonywania swojej pracy jednak doznał Pan przeszkód z przyczyn które dotyczyły pracodawcy ma Pan prawo do wynagrodzenia. Wysokość... Więcej »
27-08-2019
Kategoria: Prawo Nieruchomości
W opisanej przez Panią sytuacji dobrym rozwiązaniem aby uzyskać dostęp do drogi publicznej byłoby wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi Więcej »
12-08-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Właściciel stacji benzynowej powierzył obsługę stacji pracownikowi który przy wykonywaniu swoich zadań podlegał jego kierownictwu i miał obowiązek stosować się do jego...
Więcej »
09-08-2019
Kategoria: Prawo Pracy
Nauczyciel zatrudniony w szkole ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jednak każdy nauczyciel może... Więcej »
08-08-2019
Kategoria: Prawo Spadkowe
Polskie prawo spadkowe przewiduje pięcioletni okres przedawnienie roszczeń o zapłatę zachowku. Jednak istnieją różne terminy rozpoczęcia biegi przedawnienia tego typu... Więcej »
26-07-2019
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Sprzedawca umyślnie wprowadził Pana w błąd co do wyposażenia zakupionego samochodu, dlatego jest Pan uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny... Więcej »

Strona 1 z 36  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt