ARTYKUŁY PRAWNE

Strona 1 z 38  > >>

11-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Sklep który wykonał przyłącze gazowe na Pani działce bez Pani zgody zrobił to bezprawnie. Spółka przed podjęciem jakichkolwiek działań miała obowiązek uzyskania... Więcej »
08-11-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Ponieważ została Pani skreślona z listy studentów obejmuje Panią obowiązek zapłaty czesnego jedynie za okres do dnia skreślenia z listy studentów. Obowiązek... Więcej »
07-11-2019
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Wykryte przez Pana wady są bez wątpienia wadami fizycznymi tego samochodu, co uprawnia Pana do wystąpienia z roszczeniem obniżenia ceny. Brak właściwości... Więcej »
06-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodnie z kodeksem cywilnym wszystkie roszczenia majątkowe również te wynikające z kredytów bankowych ulegają po pewnym czasie przedawnieniu. To czy Pani zadłużenie... Więcej »
05-11-2019
Kategoria: Prawo Pracy
Pracodawca ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia również w przypadku nie podpisania z pracownikiem umowy o pracę, jeśli pracownik mimo braku umowy świadczył... Więcej »
04-11-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dla Pana jedynym rozwiązaniem na szybkie wyjście ze spirali zadłużenie. Brak majątku nie... Więcej »
01-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Postawa członków zespołu muzycznego z którymi zawarła Pani umowę zlecenia jest co najmniej nieuczciwa i w sposób rażący narusza przepisy prawa cywilnego a być może... Więcej »
27-09-2019
Kategoria: Prawo Karne
Jako właściciel nieruchomości ma Pani prawo do korzystania z niej w sposób zgodny z jej przeznaczenie, w tym również ma Pani prawo do przyjmowania gości oraz... Więcej »
26-09-2019
Kategoria: Prawo Karne
Z opisu Pana sprawy wynika, że prokuratura zarzuca Panu popełnienie bardzo poważnych przestępstw za które grożą wysokie sankcje karne. Jednym z przestępstw zarzucanych... Więcej »
23-09-2019
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zamieszkiwanie przez osobę oczekującą na lokal socjalny zobowiązuje ją do płacenia za ten okres odszkodowania. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów... Więcej »

Strona 1 z 38  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt