ARTYKUŁY PRAWNE

Strona 1 z 35  > >>

10-07-2019
Kategoria: Prawo Karne
Kierowanie gróźb karalnych jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do dwóch lat. Kierowanie gróźb karalnych... Więcej »
09-07-2019
Kategoria: Prawo Pracy
Pracodawca odmawiając Pani prawa do wynagrodzenia za czas w którym wykonuje Pani badania lekarskie związane z ciążą dopuszcza się naruszenia przepisów... Więcej »
08-07-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Umowa kupna samochodu którą Pani partner zawierał w pewnym sensie również w Pani imieniu, mogła być podpisana wyłącznie przez byłego partnera. Ponieważ... Więcej »
05-07-2019
Kategoria: Prawo Karne
Zastosowania zakazu opuszczania określonego miejsca jest stosowane w sytuacjach ściśle określonych przez przepisy polskiego prawa karnego. W pewnych sytuacjach sąd... Więcej »
04-07-2019
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego każdy lokal socjalny musi spełniać Więcej »
03-07-2019
Kategoria: Prawo Rodzinne
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje zarówno matce jak i ojcu dzieci, sąd opiekuńczy może na wniosek jednego z rodziców określić sposób jej wykonywania i utrzymywania... Więcej »
02-07-2019
Kategoria: Prawo Pracy
Zasiłek macierzyński jest wypłacany w wysokości 80 % lub 100 % podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Wysokość procentowa zasiłku macierzyńskiego jest natomiast... Więcej »
01-07-2019
Kategoria: Prawo Pracy
Pana żona ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem jeśli była zatrudniona na umowę o pracę przez co najmniej 6 miesięcy... Więcej »
27-06-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
W przypadku śmierci jednej ze stron postępowania o podział majątku wspólnego absolutnie niedopuszczalna jest chęć ukrycia przed sądem tej śmierci. Strona postępowania... Więcej »
26-06-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodę na umieszczenie Pani mamy w domu pomocy społecznej może wyrazić tylko ona sama. Natomiast jeżeli Pani mama ze względu na swój zły stan zdrowia nie Więcej »

Strona 1 z 35  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt