Prawo Cywilne

Strona 1 z 6  > >>

03-01-2020
Kategoria: Prawo Cywilne
Z opisu Pan sprawy wynika że ubezpieczyciel usiłuje wykorzystać Pana oczywistą omyłkę pisarską celem chęci uniknięcia wypłaty stosownego odszkodowania. Co prawda.... Więcej »
02-01-2020
Kategoria: Prawo Cywilne
Wykorzystania informacji które pozyskał Pana w trakcie swojego poprzedniego zatrudnienia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i może doprowadzić do zarówno... Więcej »
11-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Sklep który wykonał przyłącze gazowe na Pani działce bez Pani zgody zrobił to bezprawnie. Spółka przed podjęciem jakichkolwiek działań miała obowiązek uzyskania... Więcej »
06-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodnie z kodeksem cywilnym wszystkie roszczenia majątkowe również te wynikające z kredytów bankowych ulegają po pewnym czasie przedawnieniu. To czy Pani zadłużenie... Więcej »
01-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Postawa członków zespołu muzycznego z którymi zawarła Pani umowę zlecenia jest co najmniej nieuczciwa i w sposób rażący narusza przepisy prawa cywilnego a być może... Więcej »
18-09-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Sąd wezwał Pana do uzupełnienia braków formalnych ponieważ pozew który Pan złożył nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków... Więcej »
03-09-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić Państwo odszkodowanie nawet jeśli kierującym okazała się inna osoba niże wskazana podczas wypadku. W momencie powstania... Więcej »
12-08-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Właściciel stacji benzynowej powierzył obsługę stacji pracownikowi który przy wykonywaniu swoich zadań podlegał jego kierownictwu i miał obowiązek stosować się do jego...
Więcej »
08-07-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Umowa kupna samochodu którą Pani partner zawierał w pewnym sensie również w Pani imieniu, mogła być podpisana wyłącznie przez byłego partnera. Ponieważ... Więcej »
27-06-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
W przypadku śmierci jednej ze stron postępowania o podział majątku wspólnego absolutnie niedopuszczalna jest chęć ukrycia przed sądem tej śmierci. Strona postępowania... Więcej »

Strona 1 z 6  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt