Prawo Cywilne

Strona 1 z 4  > >>

16-01-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Z opisu sprawy wynika, że jest Pani rezydentem Holandii. Natomiast zmiana imienia na warunkach określonych przez polską ustawę jest możliwa wyłącznie... Więcej »
15-11-2018
Kategoria: Prawo Cywilne
Umowa zgodnie z którą mogła Pani brać udział w szkoleniu jest umową o świadczenie usług. Natomiast do umów o świadczenie usług które nie są uregulowane... Więcej »
11-10-2018
Kategoria: Prawo Cywilne
Dyskryminacja na tle religijnym stanowi naruszenie Pana dóbr osobistych które zgodnie z kodeksem cywilnym są pod ochroną prawną. W związku z naruszeniem dobra... Więcej »
02-08-2018
Kategoria: Prawo Cywilne

Z roku na rok organizowanych jest coraz więcej imprez masowych. Szczególne nasilenie tego typu imprez ma miejsce w okresie letnim. Organizatorzy muszą jednak pamiętać...

Więcej »
04-07-2018
Kategoria: Prawo Cywilne

W przypadku szkody spowodowanej przez kierującego pojazdem mechanicznym odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń w którym zostało wykupione oc danego...

Więcej »
06-07-2017
Kategoria: Prawo Cywilne
W opisanej przez Panią sytuacji powinna Pani złożyć pieniądze do depozytu sądowego. Zgodnie bowiem z art. 467 kodeksu cywilnego dłużnik może złożyć przedmiot... Więcej »
05-07-2017
Kategoria: Prawo Cywilne

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych zawierających informacje niejawne...

Więcej »
12-06-2017
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodnie z ustawą jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta... Więcej »
09-05-2017
Kategoria: Prawo Cywilne
Nieważność czynności prawnej uregulowana jest przez art. 58 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu... Więcej »
25-04-2017
Kategoria: Prawo Cywilne
W opisanym przez Pana przypadku powinien Pan złożyć wniosek o zabezpieczenie swojego roszczenia. Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, którego celem... Więcej »

Strona 1 z 4  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt