Prawo Cywilne

Strona 1 z 6  > >>

11-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Sklep który wykonał przyłącze gazowe na Pani działce bez Pani zgody zrobił to bezprawnie. Spółka przed podjęciem jakichkolwiek działań miała obowiązek uzyskania... Więcej »
06-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodnie z kodeksem cywilnym wszystkie roszczenia majątkowe również te wynikające z kredytów bankowych ulegają po pewnym czasie przedawnieniu. To czy Pani zadłużenie... Więcej »
01-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Postawa członków zespołu muzycznego z którymi zawarła Pani umowę zlecenia jest co najmniej nieuczciwa i w sposób rażący narusza przepisy prawa cywilnego a być może... Więcej »
18-09-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Sąd wezwał Pana do uzupełnienia braków formalnych ponieważ pozew który Pan złożył nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków... Więcej »
03-09-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić Państwo odszkodowanie nawet jeśli kierującym okazała się inna osoba niże wskazana podczas wypadku. W momencie powstania... Więcej »
12-08-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Właściciel stacji benzynowej powierzył obsługę stacji pracownikowi który przy wykonywaniu swoich zadań podlegał jego kierownictwu i miał obowiązek stosować się do jego...
Więcej »
08-07-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Umowa kupna samochodu którą Pani partner zawierał w pewnym sensie również w Pani imieniu, mogła być podpisana wyłącznie przez byłego partnera. Ponieważ... Więcej »
27-06-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
W przypadku śmierci jednej ze stron postępowania o podział majątku wspólnego absolutnie niedopuszczalna jest chęć ukrycia przed sądem tej śmierci. Strona postępowania... Więcej »
26-06-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodę na umieszczenie Pani mamy w domu pomocy społecznej może wyrazić tylko ona sama. Natomiast jeżeli Pani mama ze względu na swój zły stan zdrowia nie Więcej »
12-06-2019
Kategoria: Prawo Cywilne
Umowa współpracy którą Pan podpisał jest bardzo niekorzystna dla Pana firmy i powinna być jak najszybciej rozwiązana. Nie rozwiązanie umowy w możliwie najszybszym... Więcej »

Strona 1 z 6  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt