Prawo Finansowe

Strona 1 z 3  > >>

01-03-2018
Kategoria: Prawo Finansowe
Przepisy prawa nie zabraniają prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego. Funkcjonujące przepisy skarbowe zobowiązują tylko... Więcej »
14-12-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z artykułem 45 § 1kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego... Więcej »
08-12-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, może Pan wnioskować o umorzenie długu alimentacyjnego... Więcej »
07-12-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie zaś z art. 300 kodeksu karnego kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela... Więcej »
23-05-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z art. 2 ust. 31 ustawy o VAT,  przez fakturę rozumie się “dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami... Więcej »
05-04-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Roszczenie o które upomina się od Państwa firma windykacyjna uległo już przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 118 kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny... Więcej »
17-03-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Dług za usługi telekomunikacyjne z 2002 roku jest już przedawniony, gdyż do usług telekomunikacyjnych ma zastosowanie trzyletni okres przedawnienia roszczeń... Więcej »
16-01-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Wyegzekwowanie zadłużenia od osoby będącej członkiem najbliższej rodziny niczym się nie różni od egzekucji zadłużenia od obcej osoby czy też firmy... Więcej »
12-01-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z nakazem zapłaty Sąd zobowiązał Pana do zapłaty dłużnej kwoty wraz z odsetkami od dnia złożenia powództwa oraz zapłaty kosztów procesu. Na koszty procesu... Więcej »
19-12-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgonie bowiem z art. 385(1) kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują... Więcej »

Strona 1 z 3  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt