Prawo Finansowe

Strona 1 z 4  > >>

11-06-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Rozwiązaniem Pani problemów finansowych może być złożenie do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Gdyby... Więcej »
22-05-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Osoba dla której wziął Pan kredyt bankowy ponosi względem Pana odpowiedzialność odszkodowawczą deliktową. Odpowiedzialność odszkodowawcza deliktowa... Więcej »
12-03-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Komornik ma prawo zarządzić otworzenie Pana mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków które do Pana należą. Ponadto komornik ma ustawowe prawo... Więcej »
05-03-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Wierzyciel który złośliwie nie informuje swojego dłużnika o danych do zapłaty należnej mu kwoto tylko po to by następnie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania... Więcej »
26-02-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Komornik nienależnie przekazał kwotę uzyskaną z emerytury ojca dziecka na rzecz funduszu alimentacyjnego. Przepisy postępowania egzekucyjnego dają bowiem... Więcej »
22-01-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
W sytuacji gdy dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego mimo iż należna kwota została w całości wpłacona na konto wierzyciela dłużnik powinien złożyć... Więcej »
17-01-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Kwota którą żąda od Pani były pracodawca nie może być potrącona z wynagrodzenia za pracę. Roszczenie to nie jest bowiem karą pieniężną lecz żądaniem zapłaty... Więcej »
08-01-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządca strefy płatnego parkowania może pobierać opłatę za parkowania w wyznaczonym miejscu... Więcej »
28-09-2018
Kategoria: Prawo Finansowe
Z opisu przedstawionej przez Pana sprawy wynika, że został Pan oszukany przez swojego kolegę oraz pracownika biura finansowego. Obaj działając w porozumieniu Więcej »
05-09-2018
Kategoria: Prawo Finansowe
Konsumenci zawierają coraz więcej umów na odległość przy czym najbardziej popularnym miejscem zawierania umów jest oczywiście internet. Drogą internetową zawierane są... Więcej »

Strona 1 z 4  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt