Prawo Konsumenckie

Strona 1 z 3  > >>

07-11-2019
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Wykryte przez Pana wady są bez wątpienia wadami fizycznymi tego samochodu, co uprawnia Pana do wystąpienia z roszczeniem obniżenia ceny. Brak właściwości... Więcej »
26-07-2019
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Sprzedawca umyślnie wprowadził Pana w błąd co do wyposażenia zakupionego samochodu, dlatego jest Pan uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny... Więcej »
15-01-2019
Kategoria: Prawo Konsumenckie
W przedstawionej przez Panią sprawie mamy do czynienia z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy. Odpowiedzialność sprzedającego... Więcej »
30-10-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Uszkodzenie opakowania w którym był przewożony zamówiony telewizor oznacza, że podmiotem odpowiedzialnym za uszkodzenie przesyłki jest firma przewozowa. Więcej »
03-10-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Każda ze stron umowy cywilnoprawnej jaką jest wykonanie strony internetowej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie... Więcej »
25-09-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Kupno kradzionego samochodu daje Panu możliwość odstąpienia od umowy z powodu ujawnionej wady prawnej. Zgodnie z kodeksem cywilnym w przypadku wykrycia... Więcej »
06-09-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie

Rękojmia za wady jest prawem do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny, które to przysługuje kupującemu w przypadku wykrycia wad fizycznych lub prawnych...

Więcej »
08-08-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie

Podpisałem umowę jako osoba prywatna na wykonanie projektu wnętrz. Termin oddania całkowitej dokumentacji minął w styczniu 2017. Kompletnego projektu...

Więcej »
18-06-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie
W województwie świętokrzyskim zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej gdzie można uzyskać pomoc prawną również z zakresu prawa konsumenckiego... Więcej »
25-05-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie
W województwie mazowieckim jest zlokalizowanych ponad sto punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Adwokaci oraz radcy prawni udzielający porad prawnych w tych... Więcej »

Strona 1 z 3  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt