Prawo Nieruchomości

Strona 1 z 3  > >>

06-03-2018
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Podstawą nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą przesłanką jest posiadanie nieruchomości nieprzerwanie... Więcej »
02-01-2018
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z art. 681 kodeksu cywilnego, do drobnych nakładów, które obciążały Panią jako najemcę lokalu, należały w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi...
Więcej »
25-05-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Od 30 kwietnia 2017 r. zmieniły się przepisy regulujące obrót ziemią. Zgodnie z nowymi zmianami została wstrzymana na okres 5 lat sprzedaż gruntów państwowych... Więcej »
22-03-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zasady wykupu mieszkań od lasów Państwowych uregulowane są przez ustawę z 28 września 1991 roku o lasach. Powyższa ustawa była wiele razy nowelizowana... Więcej »
21-03-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z art. 24 ustawy o księgach wieczystych hipotece, dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej...
Więcej »
07-02-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Testament można sporządzić w zwykłej formie pisemnej w ten sposób, że napisze go Pani w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Może Pani sporządzić... Więcej »
01-02-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z dyspozycją art. 636 kodeksu cywilnego szkoda powinna być naprawiona poprzez zapłatę stosownej sumy pieniężnej lub poprzez przywrócenie stanu zgodnego...
Więcej »
31-01-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z prawem cywilnym posiadacz nieruchomości który nie jest jej właścicielem ale posiada nieruchomość nieprzerwanie przez okres dwudziestu lat jako posiadacz...
Więcej »
25-10-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego klatka schodowa stojąca na Pani części nieruchomości, jako jej część składowa, stanowi Pani własność. Osoby które nie posiadają... Więcej »
09-05-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Budynkiem - według tej ustawy - jest "obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą... Więcej »

Strona 1 z 3  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt