Prawo Pracy

Strona 1 z 7  > >>

25-03-2019
Kategoria: Prawo Pracy
Opisana przez Panią sytuacja może być uznana za wypadek przy pracy, bowiem została spowodowany przyczyną zewnętrzną. Natomiast zgodnie z  art. 3 ust. 1 ustawy... Więcej »
11-03-2019
Kategoria: Prawo Pracy
Zasłabnięcie spowodowane problemami kardiologicznymi nie wykluczają możliwości uznania tego zdarzenia za wypadek przy pracy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia... Więcej »
28-02-2019
Kategoria: Prawo Pracy
Każdy nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków. Zatem aby dowiedzieć się kiedy dokładnie nauczyciel może... Więcej »
20-11-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z kodeksem pracy pracownik uprawniony do nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, który rozwiązał umowę o pracę w związku z... Więcej »
14-11-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Z opisu Pani sprawy wynika, że dokument który chciał wręczyć Pani pracodawca był rozwiązaniem umowy  pracę za wypowiedzeniem. Zgodnie z kodeksem pracy... Więcej »
09-11-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Wypracowana przez Panią premia od sprzedaży powinna być Pani wypłacona bez względu na to w jakiej formie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Nawet jeśli została... Więcej »
26-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Zmiana stanowiska pracy na którym była Pani zatrudniona na okres przekraczający trzy miesiące w roku kalendarzowym, wymaga zmiany umowy o pracę. Zgodnie z... Więcej »
07-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich pracowników aby pracowali ponad swój dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest... Więcej »
04-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym na zasadach określonych przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta nakłada...

Więcej »
03-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Młode osoby które poszukują pracy mogą liczyć na dodatkową pomoc w postaci bonów szkoleniowych i stażowych. Podstawowym warunkiem otrzymania bonu jest... Więcej »

Strona 1 z 7  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt