Prawo Pracy

Strona 1 z 5  > >>

18-06-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Na terenie całej polski zlokalizowane są punkty darmowych porad prawnych, gdzie można się udać żeby uzyskać darmową pomoc prawną. Adwokaci oraz radcy prawni Więcej »
26-04-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Jeśli jest Pani osobą niezamożną może Pani skorzystać z pomocy jaką oferują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty te zlokalizowane są w całej Polsce, również... Więcej »
20-04-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Zarówno osoby młode do 26 roku życia jak i starsze od 65 roku życia mają prawo skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie... Więcej »
18-04-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Osoby niezamożne, którym w roku poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej mają prawo do nieodpłatnej pomoc prawnej w jednym z punktów... Więcej »
09-03-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że przychodem jest należny wpływ wartości który został uzyskany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej... Więcej »
15-12-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jako pracodawca... Więcej »
13-12-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Artykuł 42 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela mówi, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych... Więcej »
10-07-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z kodeksem pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego... Więcej »
04-07-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 17 XII 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia Więcej »
24-05-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Jeśli rozpoczęła Pani pracę w sierpniu 2016 r. to obowiązuje Panią miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. 22 lutego 2016 roku miała miejsce nowelizacja... Więcej »

Strona 1 z 5  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt