Prawo Rodzinne

Strona 1 z 6  > >>

03-07-2019
Kategoria: Prawo Rodzinne
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje zarówno matce jak i ojcu dzieci, sąd opiekuńczy może na wniosek jednego z rodziców określić sposób jej wykonywania i utrzymywania... Więcej »
01-04-2019
Kategoria: Prawo Rodzinne
Jeśli chciałaby Pani uregulować kontakty z dziećmi na czas trwania postępowania sądowego z obawy, że ojciec dzieci zabierze je spod Pani opieki, powinna Pani złożyć... Więcej »
04-03-2019
Kategoria: Prawo Rodzinne
Jako babcia ma Pani duże szanse na uzyskanie opieki nad swoją wnuczką. Decydujące zdanie kto ma sprawować faktyczną opiekę nad dzieckiem mają rodzice... Więcej »
25-02-2019
Kategoria: Prawo Rodzinne
Nie powinna się Pani wyprowadzać ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Jako żona ma Pani bowiem prawo do korzystania z zasobów mieszkaniowych swojego... Więcej »
02-01-2019
Kategoria: Prawo Rodzinne
W sytuacji w której pomiędzy rodzicami małoletniego dziecka nie ma porozumienia co do sposobu wychowania dziecka, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenia do.... Więcej »
16-11-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne
Złożenie pozwu rozwód przez Pana bądź też żonę będzie się wiązało z koniecznością ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może uznać iż winę za rozpadu... Więcej »
07-11-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne
Z opisu Pani sprawy wynika, że sąd zobowiązał Panią do złożenia oświadczenia o stanie majątku. Natomiast oświadczenie o stanie majątku składa strona postępowania... Więcej »
06-11-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne
Umieszczenie w Domu Opieki bez zgody osoby umieszczanej możliwe jest wyłącznie w przypadku jej ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego. Zatem jeśli... Więcej »
16-10-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne
Z opisu Pani sprawy wynika, że zawinił przede wszystkim pracodawca który  nie powinien dopuścić Pani do pracy w tak szkodliwych warunkach. To pracodawca ma wiedzę... Więcej »
21-09-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne
Polskie prawo rodzinne nie reguluje kwestii kontaktów dziecka z dziadkami. Kodeks rodzinny i opiekuńczy opisuje jedynie zasady kontaktów rodziców z dzieckiem. Więcej »

Strona 1 z 6  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt