Prawo Rodzinne

Strona 1 z 4  > >>

03-07-2017
Kategoria: Prawo Rodzinne
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) krąg osób uprawnionych do świadczenia... Więcej »
14-12-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne
Zgodnie z artykułem 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają prawo i obowiązek wspólnie rozstrzygać o istotnych sprawach rodziny , natomiast dopiero... Więcej »
24-11-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne
Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie są zazwyczaj zgodni... Więcej »
19-10-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne
Rozwód to nie zawsze dobre rozwiązanie dla małżeństwa w którym nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Warto w takiej sytuacji rozważyć również możliwość... Więcej »
07-10-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne
Opiekunami ustawowymi małoletniego są z mocy prawa osoby posiadające względem niego władzę rodzicielską. Osobami tymi co wydaję się oczywiste są rodzice... Więcej »
17-08-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne
Matka samotnie wychowująca dziecko posiada wiele uprawnień mających na celu pomoc w jego wychowaniu i utrzymaniu. Szczególnym uprawnieniem przysługującym... Więcej »
10-08-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne
Ustalenie ojcostwa nie zawsze musi wiązać się z koniecznością założenia sprawy sądowej. Ustalić ojcostwo można bowiem na dwa sposoby, albo  na mocy orzeczenia... Więcej »
20-07-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne
miejsce zamieszkania dzieckaW opisywanym przez Panią przypadku trudno jest wskazać jedno skuteczne rozwiązanie ze względu na występujące w nim stosunki i zależności rodzinne, które... Więcej »
01-07-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne
Zbycie obciążenie czy nawet nabycie mienia w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej wymaga zgody obojga małżonków. Jak stanowi bowiem kodeks rodzinny... Więcej »
30-06-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne
W sytuacji, gdy dziecko przyszło na świat w czasie trwania małżeństwa lub w ciągu trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, stosuje się zasadę domniemania ojcostwa... Więcej »

Strona 1 z 4  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt