Od nowego roku akademickiego studenci będą mieli znacznie łatwiejsze życie, bowiem 1 października 2014 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym (...)
Prowadzona przez rząd polityka prorodzinna zasktutkowała niedawno powstaniem tzw. Karty Dużej Rodziny, która uprawnia rodziny wielodzietne do zniżek (...)
Oplacanie skladek zus nie należy do najprzyjemniejszych zadań przedsiębiorcy. Jednak w 2015 r. z portfeli osób prowadzących firmę ubędzie jeszcze więcej pieniędzy...

prawo pracy

Pracownik w wieku przedemerytalnym jest szczególnie chroniony przez prawo pracy, bowiem pracodawca nie może w tym czasie wypowiedzieć mu umowy o pracę...
Prawo pracy przewiduje obowiązek poinformowania reprezentującą pracownika zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy...

prawo rodzinne

Zgodnie z prawem rodzinnym mąż i żona mają równe prawa i obowiązki. Małżonkowie są w szczególności zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy...
Prawo rodzinne przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa w sytuacji, gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński było złożone...

prawo spadkowe

Prawo spadkowe przewiduje wiele form sporządzenia testamentu zaś jedną z nich jest testament własnoręczny. Zgodnie bowiem z przepisami prawa...
Odwołanie testamentu sporządzonego notarialnie bądź własnoręcznie jest możliwe poprzez sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie starego...

prawo cywilne

Ważność umowy zawartej przez pełnomocnika działającego bez umocowania lub z przekroczeniem zakresu umocowania zależy od potwierdzenia przez osobę...
Zawarcie umowy cywilnoprawnej pod wpływem groźby, daje możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli, jednak nie...

prawo karne

W postępowaniu karnym kara grzywny nie jest wymierzana kwotowo lecz w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki...
Zgodnie z prawem karnym nie dopuszcza się przestępstwa ten kto na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, czy też innego zakłócenia czynności...

prawo konsumentów

Budując dom lub remontując mieszkanie, wykonanie prac wymagających fachowej wiedzy budowlanej, powierzamy zazwyczaj profesjonalnym ekipom...
Robienie zakupów na portalach internetowych typu eBay lub Allegro niesie za sobą wiele niebezpieczeństw, które wynikają głównie z braku możliwości zapoznania się z...

prawo finansowe

W sytuacji gdy otrzymamy wezwania do zapłaty zaległego mandatu za brak biletu na przejazd autobusem lub pociągiem w pierwszej kolejności należy się zastanowić, czy...
Komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne pobiera za swoje czynności tzw. opłatę egzekucyjną. Wysokość opłaty egzekucyjnej jest uzależniona od rodzaju...

prawo nieruchomości

Wynajmując mieszkanie możemy nie dostrzec wady, która podczas użytkowania zagrozi naszemu zdrowiu. Wadą taką może być na przykład pojawiająca się pleśń...
Zgodnie z polskim prawem wynajmujący mieszkanie ma prawo dokonać podwyżki czynszu, poprzez wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu...

Porady prawne przez telefon

Dzwoniąc na podany poniżej numer telefonu połączysz się bezpośrednio z naszym prawnikiem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny.

Infolinia prawna
Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 21:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 8:00 do 21:00

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

  • Prawo Cywilne
  • Prawo Spadkowe
  • Prawo Rodzinne
  • Prawo Pracy
  • Prawo Karne
  • Prawo Konsumentów
  • Prawo Nieruchomości
  • Prawo Finansowe
  • Prawo Gospodarcze
  • Prawo Administracyjne

orzecznictwo

Sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego określonego w art. 193 k.k. może być także właściciel domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu.
Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 k.p.), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Nasi prawnicy

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych.

Polityka cookies