Prawo Nieruchomości

<< <  Strona 2 z 3  > >>

01-02-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z dyspozycją art. 636 kodeksu cywilnego szkoda powinna być naprawiona poprzez zapłatę stosownej sumy pieniężnej lub poprzez przywrócenie stanu zgodnego...
Więcej »
31-01-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z prawem cywilnym posiadacz nieruchomości który nie jest jej właścicielem ale posiada nieruchomość nieprzerwanie przez okres dwudziestu lat jako posiadacz...
Więcej »
25-10-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego klatka schodowa stojąca na Pani części nieruchomości, jako jej część składowa, stanowi Pani własność. Osoby które nie posiadają... Więcej »
09-05-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Budynkiem - według tej ustawy - jest "obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą... Więcej »
05-05-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak... Więcej »
19-04-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Na straży praw lokatorów stoi ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, którą należy mieć... Więcej »
29-03-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Oczywiście właściciel ma prawo do sporządzenia pisemnej umowy najmu części mieszkania. Powinna ona dokładnie określać przedmiot najmu (udostępnioną część... Więcej »
18-03-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Problematykę wynajmu lokali reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz... Więcej »
25-01-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zaniedbanie lub brak znaków granicznych działek budowlanych bądź też rolnych może w konsekwencji doprowadzić do... Więcej »
08-12-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zasady rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości za okres sprzed dokonania podziału, będą inne niż po podziale majątku wspólnego... Więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt