Prawo Nieruchomości

<< <  Strona 3 z 4  > >>

29-03-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Oczywiście właściciel ma prawo do sporządzenia pisemnej umowy najmu części mieszkania. Powinna ona dokładnie określać przedmiot najmu (udostępnioną część... Więcej »
18-03-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Problematykę wynajmu lokali reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz... Więcej »
25-01-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zaniedbanie lub brak znaków granicznych działek budowlanych bądź też rolnych może w konsekwencji doprowadzić do... Więcej »
08-12-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zasady rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości za okres sprzed dokonania podziału, będą inne niż po podziale majątku wspólnego... Więcej »
10-08-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Umowa dzierżawy gruntu rolnego może być rozwiązana zarówno przez wydzierżawiającego jak i dzierżawcę, poprzez złożenie przez... Więcej »
26-06-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Wybudowanie budynku na cudzym gruncie stwarza bardzo niekorzystną sytuację głównie dla właściciela budynku, bowiem zgodnie z jedną z naczelnych zasad... Więcej »
17-04-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego właściciel może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie będzie... Więcej »
09-04-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z polskim prawem wynajmujący mieszkanie ma prawo dokonać podwyżki czynszu, poprzez wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc na przód... Więcej »
23-02-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Właściciel nieruchomości może korzystać ze swojej własności zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojej własności i też w tych granicach może rozporządzać swoim prawem... Więcej »
16-01-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Dziecko może ponosić odpowiedzialność za długi czynszowe swoich rodziców tylko pod warunkiem, że zamieszkiwało wspólnie z nimi w zadłużonym lokalu, bowiem odpowiedzialność ta... Więcej »

<< <  Strona 3 z 4  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt