Prawo Nieruchomości

<< <  Strona 4 z 4

17-04-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego właściciel może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie będzie... Więcej »
09-04-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z polskim prawem wynajmujący mieszkanie ma prawo dokonać podwyżki czynszu, poprzez wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc na przód... Więcej »
23-02-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Właściciel nieruchomości może korzystać ze swojej własności zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojej własności i też w tych granicach może rozporządzać swoim prawem... Więcej »
16-01-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Dziecko może ponosić odpowiedzialność za długi czynszowe swoich rodziców tylko pod warunkiem, że zamieszkiwało wspólnie z nimi w zadłużonym lokalu, bowiem odpowiedzialność ta... Więcej »
15-01-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Umowę najmu lokalu zawartą na czas określony jest bardzo ciężko rozwiązać, jeśli umowa nie przewiduje możliwości wcześniejszego jej rozwiązania. Rozwiązanie wcześniejsze umowy najmu... Więcej »
13-01-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Właściciel wynajmowanego mieszkania może zabezpieczyć swoje roszczenia finansowe, które ma w stosunku do najemcy, poprzez ustanowienie zastawu na rzeczach ruchomych znajdujących się w lokalu... Więcej »
07-04-2014
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Wynajmując mieszkanie możemy nie dostrzec wady która podczas użytkowania zagrozi naszemu zdrowiu. Wadą taką może być na przykład... Więcej »
20-06-2013
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Własność nieruchomości można nabyć poprzez zasiedzenie, należy jednak spełnić szereg przesłanek. Przede wszystkim osoba która posiada nieruchomość musi być posiadaczem samoistnym... Więcej »

<< <  Strona 4 z 4

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt