Prawo Karne

<< <  Strona 3 z 4  > >>

24-06-2015
Kategoria: Prawo Karne
Czynny żal, czyli dobrowolne odstąpienie od popełnienia przestępstwa ma bardzo duży wpływa na karalność, bowiem sprawca który odstąpił...
Więcej »
12-06-2015
Kategoria: Prawo Karne
W polskim systemie karnym odpowiedzialność karną ponosi nie tylko sprawca przestępstwo lecz również osoba pomagała w jego popełnieniu... Więcej »
24-04-2015
Kategoria: Prawo Karne
W prawie karnym obowiązuje zasada humanitaryzmu stosowania kar i środków karnych. Zasad powyższa nakazuje, aby kary oraz środki karne stosowane były z poszanowaniem godności człowieka... Więcej »
21-04-2015
Kategoria: Prawo Karne
Oprócz odpowiedzialności za sprawstwo oraz współsprawstwo w popełnieniu przestępstwa prawo karne przewiduje również odpowiedzialność karną za podżeganie do popełnienia czynu zabronionego... Więcej »
16-02-2015
Kategoria: Prawo Karne
W pewnych sytuacjach przewidzianych przez kodeks karny nieletni może również ponosić odpowiedzialność karną jak dorosły. Na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiada głównie... Więcej »
13-01-2015
Kategoria: Prawo Karne
Prawo karne przewiduje również odpowiedzialność karną za formy stadialne popełnienia przestępstwa w tym również usiłowanie. W związku z powyższym za usiłowanie popełnienia przestępstwa... Więcej »
17-11-2013
Kategoria: Prawo Karne
W postępowaniu karnym kara grzywny nie jest wymierzana kwotowo lecz w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki... Więcej »
28-08-2013
Kategoria: Prawo Karne
Zgodnie z prawem karnym nie dopuszcza się przestępstwa ten kto na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, czy też innego zakłócenia czynności...
Więcej »
13-07-2013
Kategoria: Prawo Karne
Zgodnie z polskim prawem karnym nie popełnia przestępstwa ten kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem... Więcej »
21-06-2013
Kategoria: Prawo Karne
Podjęcie dwóch lub więcej zachowań w krótkich odstępach czasu z góry powziętego zamiaru ma bardzo duże znaczenie dla karalności sprawcy, albowiem jest traktowane jako jeden czyn zabronimy... Więcej »

<< <  Strona 3 z 4  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt