ARTYKUŁY PRAWNE

<< <  Strona 2 z 30  > >>

11-10-2018
Kategoria: Prawo Cywilne
Dyskryminacja na tle religijnym stanowi naruszenie Pana dóbr osobistych które zgodnie z kodeksem cywilnym są pod ochroną prawną. W związku z naruszeniem dobra... Więcej »
05-10-2018
Kategoria: Prawo Spadkowe
Odrzucenie spadku w całości jest zasadne w sytuacji gdy spadkobierca nie chce ponosić żadnej odpowiedzialność za długi spadkowe. Jednakże odrzucenie spadku... Więcej »
03-10-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Każda ze stron umowy cywilnoprawnej jaką jest wykonanie strony internetowej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie... Więcej »
28-09-2018
Kategoria: Prawo Finansowe
Z opisu przedstawionej przez Pana sprawy wynika, że został Pan oszukany przez swojego kolegę oraz pracownika biura finansowego. Obaj działając w porozumieniu Więcej »
26-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Zmiana stanowiska pracy na którym była Pani zatrudniona na okres przekraczający trzy miesiące w roku kalendarzowym, wymaga zmiany umowy o pracę. Zgodnie z... Więcej »
25-09-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Kupno kradzionego samochodu daje Panu możliwość odstąpienia od umowy z powodu ujawnionej wady prawnej. Zgodnie z kodeksem cywilnym w przypadku wykrycia... Więcej »
21-09-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne
Polskie prawo rodzinne nie reguluje kwestii kontaktów dziecka z dziadkami. Kodeks rodzinny i opiekuńczy opisuje jedynie zasady kontaktów rodziców z dzieckiem. Więcej »
18-09-2018
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Sąd prawidłowo oddalił wniosek o założenie księgi wieczystej. W dniu złożenia wniosku Pana mama nie była bowiem właścicielem... Więcej »
17-09-2018
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Jedynym sposobem aby odebrać Państwa ojca możliwość sprzedaży nieruchomości jest pozbawienie go zdolności do czynności prawnych poprzez całkowite ubezwłasnowolnienie... Więcej »
12-09-2018
Kategoria: Prawo Karne
Grzywna jest najczęściej spotykaną formą kary stosowaną w przypadkach popełnienia drobnych występków. Na wysokość kary grzywny wpływa wiele czynników jednak takim... Więcej »

<< <  Strona 2 z 30  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt