ARTYKUŁY PRAWNE

<< <  Strona 23 z 29  > >>

17-04-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego właściciel może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie będzie... Więcej »
16-04-2015
Kategoria: Prawo Cywilne
Oznaczenie w umowie cywilnoprawnej chwili oraz miejsca jej zawarcia jest bardzo istotne z prawnego punktu widzenie, bowiem rodzi określone prawem skutki... Więcej »
09-04-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości
Zgodnie z polskim prawem wynajmujący mieszkanie ma prawo dokonać podwyżki czynszu, poprzez wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc na przód... Więcej »
02-04-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Orzeczenie rozwodu niesie za sobą szereg konsekwencji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Pozytywnym skutkiem orzeczenia rozwodu, jest... Więcej »
27-03-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Pracodawcy niestety bardzo często nie szanują dóbr osobistych swoich pracowników i dopuszczają się ich rażących naruszeń. Jest to działanie niezgodne z przepisami prawa pracy... Więcej »
20-03-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z przepisami prawa pracy zawarcie trzeciej umowy na czas określony w skutkach prawnych jest jednoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony... Więcej »
16-03-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Komornik nie może zająć majątku osobistego żony za długi należące do męża. Prowadzenie egzekucji przeciwko osobie będącej w związku małżeńskim wiąże się jednak z ryzykiem... Więcej »
13-03-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Większość umów, które nie wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej, może być zawarta przez telefon. Dotyczy to między innymi umowy kupna... Więcej »
11-03-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Jedną z najczęściej spotykaną przyczyną unieważnienia małżeństwa jest choroba psychiczna jednego z małżonków. Często dochodzi do sytuacji, kiedy małżonek dowiaduje się o... Więcej »
24-02-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie
W przypadku wykrycia wad fizycznych zakupionej rzeczy kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny, a nawet odstąpić od umowy. Jednak nie są  to jedyne uprawnienia kupującego... Więcej »

<< <  Strona 23 z 29  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt