ARTYKUŁY PRAWNE

<< <  Strona 23 z 24  > >>

13-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodnie z kodeksem cywilnym jeżeli strona umowy cywilnoprawnej składa swoje oświadczenie woli drugiej stronie za jej zgodę wyłącznie dla pozoru, mamy do czynienia z nieważnością tak złożonego oświadczenia... Więcej »
11-07-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
Bigamia czyli wielożeństwa oprócz tego, że jest przestępstwo, może być podstawą unieważnienia małżeństwa. Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym nie dozwolone jest zawarcie małżeństwa... Więcej »
11-07-2013
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do jednego miesiąca... Więcej »
11-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Nie może zawrzeć umowy cywilnoprawnej osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli... Więcej »
08-07-2013
Kategoria: Prawo Pracy
Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem przewidzianych prawem pracy... Więcej »
08-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Prawo cywilne przewiduje sytuacje w których dochodzi do nieważności czynności prawnej. Nieważność czynności prawnej zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy... Więcej »
04-07-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
Zgodnie z prawem rodzinnym osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa. W sytuacji gdyby się jednak zdarzyło, że osoba ubezwłasnowolniona zawarła związek małżeński... Więcej »
03-07-2013
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z kodeksem pracy każda umowa o prace może być poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający trzech miesięcy... Więcej »
03-07-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
W świetle prawa rodzinnego nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Prawo jednak dopuszcza zwrócenie się do sądu o wyrażenie zgodny... Więcej »
03-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
W prawie cywilnym obowiązuje ogólna zasada zgodnie z którą część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych...
Więcej »

<< <  Strona 23 z 24  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt