ARTYKUŁY PRAWNE

<< <  Strona 30 z 31  > >>

11-07-2013
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do jednego miesiąca... Więcej »
11-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Nie może zawrzeć umowy cywilnoprawnej osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli... Więcej »
08-07-2013
Kategoria: Prawo Pracy
Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem przewidzianych prawem pracy... Więcej »
08-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Prawo cywilne przewiduje sytuacje w których dochodzi do nieważności czynności prawnej. Nieważność czynności prawnej zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy... Więcej »
04-07-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
Zgodnie z prawem rodzinnym osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa. W sytuacji gdyby się jednak zdarzyło, że osoba ubezwłasnowolniona zawarła związek małżeński... Więcej »
03-07-2013
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z kodeksem pracy każda umowa o prace może być poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający trzech miesięcy... Więcej »
03-07-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
W świetle prawa rodzinnego nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Prawo jednak dopuszcza zwrócenie się do sądu o wyrażenie zgodny... Więcej »
03-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
W prawie cywilnym obowiązuje ogólna zasada zgodnie z którą część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych...
Więcej »
02-07-2013
Kategoria: Prawo Spadkowe
W świetle przepisów prawa spadkowego dziadkowie spadkodawcy mogą być również spadkobiercami. Z sytuacją kiedy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy... Więcej »
21-06-2013
Kategoria: Prawo Karne
Podjęcie dwóch lub więcej zachowań w krótkich odstępach czasu z góry powziętego zamiaru ma bardzo duże znaczenie dla karalności sprawcy, albowiem jest traktowane jako jeden czyn zabronimy... Więcej »

<< <  Strona 30 z 31  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt