Prawo Cywilne

<< <  Strona 2 z 4  > >>

20-10-2016
Kategoria: Prawo Cywilne
Przeniesienie własności nieruchomości co prawda jest świadczeniem majątkowym, natomiast nie jest świadczeniem pieniężnym. Zgodnie zaś z... Więcej »
05-10-2016
Kategoria: Prawo Cywilne
W życiu prywatnym zdarza się, że korzystamy z nieruchomości innych osób nie posiadając do nich tytułu prawnego. Tytuł prawny to nic innego jak umowa chociażby ustna z... Więcej »
05-07-2016
Kategoria: Prawo Cywilne
Rodzice małoletniego dziecka ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przez dziecko będące pod ich opieką. Odpowiedzialność rodziców... Więcej »
19-05-2016
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodnie z art. 481 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł... Więcej »
21-04-2016
Kategoria: Prawo Cywilne
W powyższym przypadku prawdopodobnie została zawarta umowa o dzieło pomiędzy Panią a wykonawcą schodów, która dokonała wyceny, wykonania i montażu konstrukcji... Więcej »
11-04-2016
Kategoria: Prawo Cywilne
Kwestię przedawnienia roszczeń regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 118 kc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat... Więcej »
26-01-2016
Kategoria: Prawo Cywilne
Prawo cywilne przewiduje możliwość wstąpienia osób bliskich najemcy w stosunek najmu lokalu mieszkalnego... Więcej »
07-01-2016
Kategoria: Prawo Cywilne
Przedsiębiorca będący właścicielem stojących na działce budowlanej słupów energetycznych może obciążyć... Więcej »
14-12-2015
Kategoria: Prawo Cywilne
W przypadku odmowy zawarcia umowy kredytowej, nie może dojść do sfinalizowania umowy sprzedaży na raty z powodu zaistnienia okoliczności za które żadna ze stron... Więcej »
21-10-2015
Kategoria: Prawo Cywilne
Jeżeli posiadasz działkę bez dostępu do drogi publicznej i nie możesz dojść do porozumienia z sąsiadami co do ustanowienia służebność przejazdu i przechodu, możesz zwrócić się do sądu... Więcej »

<< <  Strona 2 z 4  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt