Prawo Cywilne

<< <  Strona 4 z 4

07-01-2015
Kategoria: Prawo Cywilne
Pojęcia zwłoki i opóźnienia nie są tożsame i nie powinny być ze sobą mieszane, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy świadomie, celowo, nie... Więcej »
06-04-2014
Kategoria: Prawo Cywilne
Ważność umowy zawartej przez pełnomocnika działającego bez umocowania lub z przekroczeniem zakresu umocowania zależy od potwierdzenia... Więcej »
25-09-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Zawarcie umowy cywilnoprawnej pod wpływem groźby, daje możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli, jednak nie...
Więcej »
13-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodnie z kodeksem cywilnym jeżeli strona umowy cywilnoprawnej składa swoje oświadczenie woli drugiej stronie za jej zgodę wyłącznie dla pozoru, mamy do czynienia z nieważnością tak złożonego oświadczenia... Więcej »
11-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Nie może zawrzeć umowy cywilnoprawnej osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli... Więcej »
08-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Prawo cywilne przewiduje sytuacje w których dochodzi do nieważności czynności prawnej. Nieważność czynności prawnej zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy... Więcej »
03-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
W prawie cywilnym obowiązuje ogólna zasada zgodnie z którą część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych...
Więcej »
21-06-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Dobra osobiste każdego człowieka podlegają szczególnej ochronie prawnej, zaś ich bezprawne naruszenie uprawnia do podjęcia określonych kroków prawnych... Więcej »
20-06-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Umowę cywilnoprawną może zawrzeć osoba która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast zgodnie z kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych... Więcej »

<< <  Strona 4 z 4

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt