Prawo Cywilne

<< <  Strona 4 z 5  > >>

20-08-2015
Kategoria: Prawo Cywilne
Zamawiając wykonanie określonego dzieła zazwyczaj zastrzegamy termin w ciągu którego zamówienie ma być zrealizowane. Jednak... Więcej »
11-06-2015
Kategoria: Prawo Cywilne
Osoba zaginiona może być uznana za zmarłą po upływie okresu określonego w prawie cywilnym. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym uznanie zmarłego za zaginionego jest... Więcej »
16-04-2015
Kategoria: Prawo Cywilne
Oznaczenie w umowie cywilnoprawnej chwili oraz miejsca jej zawarcia jest bardzo istotne z prawnego punktu widzenie, bowiem rodzi określone prawem skutki... Więcej »
15-01-2015
Kategoria: Prawo Cywilne
Niejednokrotnie zdarza się, że zawieramy umowę cywilnoprawną będąc w błędzie co do treści swojej czynności prawnej, co uprawnia nas do uchylenia się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli... Więcej »
07-01-2015
Kategoria: Prawo Cywilne
Pojęcia zwłoki i opóźnienia nie są tożsame i nie powinny być ze sobą mieszane, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy świadomie, celowo, nie... Więcej »
06-04-2014
Kategoria: Prawo Cywilne
Ważność umowy zawartej przez pełnomocnika działającego bez umocowania lub z przekroczeniem zakresu umocowania zależy od potwierdzenia... Więcej »
25-09-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Zawarcie umowy cywilnoprawnej pod wpływem groźby, daje możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli, jednak nie...
Więcej »
13-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Zgodnie z kodeksem cywilnym jeżeli strona umowy cywilnoprawnej składa swoje oświadczenie woli drugiej stronie za jej zgodę wyłącznie dla pozoru, mamy do czynienia z nieważnością tak złożonego oświadczenia... Więcej »
11-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Nie może zawrzeć umowy cywilnoprawnej osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli... Więcej »
08-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne
Prawo cywilne przewiduje sytuacje w których dochodzi do nieważności czynności prawnej. Nieważność czynności prawnej zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy... Więcej »

<< <  Strona 4 z 5  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt