Prawo Konsumenckie

<< <  Strona 2 z 3  > >>

12-04-2016
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Podstawową sprawą jest protokół z kontroli, który kontroler powinien sporządzić i wydać do podpisu. Protokół ten powinien wyjaśniać jaki jest stan techniczny licznika... Więcej »
05-11-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie
W ostatnim czasie dużą popularność zyskała sprzedaż prowadzona poza lokalem przedsiębiorstwa, na różnego... Więcej »
14-10-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Oddając do naprawy zakupiony przedmiot nie mamy wpływu na to jak długo będzie trwała naprawa. Często zdarza się, że sklep wysyła towar do serwisu znajdującego sie... Więcej »
27-08-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Biuro podróży jako organizator wycieczki ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy... Więcej »
19-05-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Kupując wartościowy towar zawieramy zazwyczaj umowę gwarancji, zgodnie z którą w przypadku zaistnienia wad fizycznych zakupionej rzeczy... Więcej »
13-03-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Większość umów, które nie wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej, może być zawarta przez telefon. Dotyczy to między innymi umowy kupna... Więcej »
24-02-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie
W przypadku wykrycia wad fizycznych zakupionej rzeczy kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny, a nawet odstąpić od umowy. Jednak nie są  to jedyne uprawnienia kupującego... Więcej »
26-01-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Kupując towar nie zawsze jesteśmy w stanie od razu wykryć jego wady fizyczne, bowiem mogą się one ujawnić dopiero po pewnym czasie używania. Prawo konsumenckie przewiduje jednak... Więcej »
29-12-2014
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Konsumenci mają wiele powodów do zadowolenia, bowiem od 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którą konsumenci... Więcej »
17-12-2014
Kategoria: Prawo Konsumenckie
Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności... Więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt