Prawo Pracy

<< <  Strona 2 z 5  > >>

10-07-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z kodeksem pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego... Więcej »
04-07-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 17 XII 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia Więcej »
24-05-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Jeśli rozpoczęła Pani pracę w sierpniu 2016 r. to obowiązuje Panią miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. 22 lutego 2016 roku miała miejsce nowelizacja... Więcej »
04-05-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Jako absolwent polskiej uczelni wyższej nie potrzebuje Pan zezwolenia na pracę, aby móc podjąć legalną pracę w Polsce. Natomiast podjęcie przez Pana pracy... Więcej »
31-03-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z kodeksem pracy na wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Regulacja ta dotyczy oczywiście... Więcej »
27-03-2017
Kategoria: Prawo Pracy
W postępowaniu cywilnym możliwości dowodowe są bardzo szerokie i dowodem może być zarówno zeznania świadka, dokument jak i nagranie rozmowy. Istotnym dla Więcej »
06-02-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie każdemu pracownikowi nieodpłatnych środków ochrony indywidualne, których zadaniem ochronić pracownika przed Więcej »
27-01-2017
Kategoria: Prawo Pracy
Umowa agencyjna musi być zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Zgodnie bowiem z art. 758 kodeksu cywilnego przez umowę agencyjną przyjmujący... Więcej »
16-12-2016
Kategoria: Prawo Pracy
Przejęcie zakładu pracy przez inny podmiot jest normalną i często spotykaną sytuacją. Dla pracownika jest to jednak związane z poczuciem niepewności co do swojego... Więcej »
31-10-2016
Kategoria: Prawo Pracy
Pracodawcy coraz częściej stosują wobec swoich pracowników zakaz konkurencji obowiązujący również po ustaniu stosunku pracy. Podyktowane jest to wieloma... Więcej »

<< <  Strona 2 z 5  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt