Prawo Pracy

<< <  Strona 2 z 8  > >>

20-11-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z kodeksem pracy pracownik uprawniony do nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, który rozwiązał umowę o pracę w związku z... Więcej »
14-11-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Z opisu Pani sprawy wynika, że dokument który chciał wręczyć Pani pracodawca był rozwiązaniem umowy  pracę za wypowiedzeniem. Zgodnie z kodeksem pracy... Więcej »
09-11-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Wypracowana przez Panią premia od sprzedaży powinna być Pani wypłacona bez względu na to w jakiej formie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Nawet jeśli została... Więcej »
26-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Zmiana stanowiska pracy na którym była Pani zatrudniona na okres przekraczający trzy miesiące w roku kalendarzowym, wymaga zmiany umowy o pracę. Zgodnie z... Więcej »
07-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich pracowników aby pracowali ponad swój dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest... Więcej »
04-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym na zasadach określonych przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta nakłada...

Więcej »
03-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Młode osoby które poszukują pracy mogą liczyć na dodatkową pomoc w postaci bonów szkoleniowych i stażowych. Podstawowym warunkiem otrzymania bonu jest... Więcej »
30-08-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Jedynym rozwiązaniem w opisanej przez Panią sprawie jest odwołanie się do sądu pracy i powołanie się w odwołaniu na art. 5 kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 5... Więcej »
29-08-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Przysługuje Pani urlop wypoczynkowy w wysokości 36 dni. Ponieważ została Pani zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabyła Pani prawo do dodatkowego... Więcej »
27-08-2018
Kategoria: Prawo Pracy
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach... Więcej »

<< <  Strona 2 z 8  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt