Prawo Pracy

<< <  Strona 5 z 7  > >>

23-05-2016
Kategoria: Prawo Pracy
Problematykę zasiłków dla bezrobotnych i zasad ich przyznawania reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa... Więcej »
17-05-2016
Kategoria: Prawo Pracy
Na podstawie art. 39 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku... Więcej »
04-05-2016
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności...
Więcej »
04-03-2016
Kategoria: Prawo Pracy
Zakończenie umowy o pracę powoduje powstanie po stronie pracodawcy obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy. Świadectwo pracy powinno być wydane... Więcej »
20-01-2016
Kategoria: Prawo Pracy
Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy wyłącznie, gdy... Więcej »
15-01-2016
Kategoria: Prawo Pracy
Najbliższa rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej od pracodawcy, w przypadku śmierci pracownika w okresie trwania stosunku pracy... Więcej »
08-01-2016
Kategoria: Prawo Pracy
Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę nagany jeśli ten nie przestrzega ustalonego w zakładzie... Więcej »
04-12-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek zastosować wynikający z art. 51 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przelicznik... Więcej »
24-09-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Pracownik w wieku przedemerytalnym jest szczególnie chroniony przez prawo pracy, bowiem pracodawca nie może w tym czasie wypowiedzieć mu umowy o pracę... Więcej »
17-08-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Przywilej taki przysługuje pracownikowi w... Więcej »

<< <  Strona 5 z 7  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt