Prawo Pracy

<< <  Strona 6 z 7  > >>

28-07-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Prawo pracy przewiduje wiele sposobów rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z kodeksem pracy umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia... Więcej »
27-03-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Pracodawcy niestety bardzo często nie szanują dóbr osobistych swoich pracowników i dopuszczają się ich rażących naruszeń. Jest to działanie niezgodne z przepisami prawa pracy... Więcej »
20-03-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z przepisami prawa pracy zawarcie trzeciej umowy na czas określony w skutkach prawnych jest jednoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony... Więcej »
03-02-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Prawo pracy przewiduje tylko jeden termin wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określmy. Termin ten wynosi dwa tygodnie i ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy... Więcej »
22-01-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z przepisami prawa pracy, jeżeli zachodzi potrzeba zastępstwa pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności, pracodawca może w tym celu... Więcej »
20-01-2015
Kategoria: Prawo Pracy
Okres wypowiedzenia umowy o pracę to dla pracownika czas w którym może przygotować się do rozwiązania umowy o pracę, w szczególności rozpocząć poszukiwania innej pracy... Więcej »
09-01-2015
Kategoria: Prawo Pracy

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek powyższy polega w szczególności na...

Więcej »
28-08-2013
Kategoria: Prawo Pracy
Prawo pracy przewiduje obowiązek poinformowania reprezentującą pracownika zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy... Więcej »
11-07-2013
Kategoria: Prawo Pracy
Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do jednego miesiąca... Więcej »
08-07-2013
Kategoria: Prawo Pracy
Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem przewidzianych prawem pracy... Więcej »

<< <  Strona 6 z 7  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt