Prawo Finansowe

<< <  Strona 2 z 4  > >>

05-04-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Roszczenie o które upomina się od Państwa firma windykacyjna uległo już przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 118 kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny... Więcej »
17-03-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Dług za usługi telekomunikacyjne z 2002 roku jest już przedawniony, gdyż do usług telekomunikacyjnych ma zastosowanie trzyletni okres przedawnienia roszczeń... Więcej »
16-01-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Wyegzekwowanie zadłużenia od osoby będącej członkiem najbliższej rodziny niczym się nie różni od egzekucji zadłużenia od obcej osoby czy też firmy... Więcej »
12-01-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z nakazem zapłaty Sąd zobowiązał Pana do zapłaty dłużnej kwoty wraz z odsetkami od dnia złożenia powództwa oraz zapłaty kosztów procesu. Na koszty procesu... Więcej »
19-12-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgonie bowiem z art. 385(1) kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują... Więcej »
23-07-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Najczęstszym sposobem egzekwowania należności przez komornika sądowego jest zajęcie wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie może być... Więcej »
28-06-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Prawo podatkowe jest jedną z najbardziej zawiłych gałęzi polskiego prawa. Szereg wyjątków zapisanych w ustawach podatkowych powoduje, że często ciężko jest... Więcej »
15-02-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Dłużnik alimentacyjny może zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z wnioskiem o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty. Wniosek o rozłożenie na... Więcej »
14-01-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne pobiera za swoje czynności tzw. opłatę egzekucyjną... Więcej »
15-12-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zastosowanie ma trzyletni okres przedawnienia wynikający z art. 118 kodeksu cywilnego, a nie dwuletni okres... Więcej »

<< <  Strona 2 z 4  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt