Prawo Finansowe

<< <  Strona 2 z 5  > >>

08-01-2019
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządca strefy płatnego parkowania może pobierać opłatę za parkowania w wyznaczonym miejscu... Więcej »
28-09-2018
Kategoria: Prawo Finansowe
Z opisu przedstawionej przez Pana sprawy wynika, że został Pan oszukany przez swojego kolegę oraz pracownika biura finansowego. Obaj działając w porozumieniu Więcej »
05-09-2018
Kategoria: Prawo Finansowe
Konsumenci zawierają coraz więcej umów na odległość przy czym najbardziej popularnym miejscem zawierania umów jest oczywiście internet. Drogą internetową zawierane są... Więcej »
13-07-2018
Kategoria: Prawo Finansowe

Nie spłacanie kredytów bankowych może zakończyć się koniecznością sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Sprzedaż nieruchomości na licytacji jest...

Więcej »
19-04-2018
Kategoria: Prawo Finansowe
W województwie kujawsko pomorskim znajduje się wiele punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zlokalizowane są one na terenie większych miast oraz gmin. Jeżeli nie ukończył... Więcej »
01-03-2018
Kategoria: Prawo Finansowe
Przepisy prawa nie zabraniają prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego. Funkcjonujące przepisy skarbowe zobowiązują tylko... Więcej »
14-12-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z artykułem 45 § 1kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego... Więcej »
08-12-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, może Pan wnioskować o umorzenie długu alimentacyjnego... Więcej »
07-12-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie zaś z art. 300 kodeksu karnego kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela... Więcej »
23-05-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z art. 2 ust. 31 ustawy o VAT,  przez fakturę rozumie się “dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami... Więcej »

<< <  Strona 2 z 5  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt