Prawo Finansowe

<< <  Strona 2 z 3  > >>

12-01-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgodnie z nakazem zapłaty Sąd zobowiązał Pana do zapłaty dłużnej kwoty wraz z odsetkami od dnia złożenia powództwa oraz zapłaty kosztów procesu. Na koszty procesu... Więcej »
19-12-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Zgonie bowiem z art. 385(1) kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują... Więcej »
23-07-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Najczęstszym sposobem egzekwowania należności przez komornika sądowego jest zajęcie wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie może być... Więcej »
28-06-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Prawo podatkowe jest jedną z najbardziej zawiłych gałęzi polskiego prawa. Szereg wyjątków zapisanych w ustawach podatkowych powoduje, że często ciężko jest... Więcej »
15-02-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Dłużnik alimentacyjny może zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z wnioskiem o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty. Wniosek o rozłożenie na... Więcej »
14-01-2016
Kategoria: Prawo Finansowe
Komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne pobiera za swoje czynności tzw. opłatę egzekucyjną... Więcej »
15-12-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zastosowanie ma trzyletni okres przedawnienia wynikający z art. 118 kodeksu cywilnego, a nie dwuletni okres... Więcej »
30-10-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego niesie za sobą ryzyko zajęcia przez komornika wynagrodzenia za pracę, jest to bowiem najłatwiejszy sposób wyegzekwowania należności pieniężnych... Więcej »
19-10-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego połączone jest często z koniecznością zajęcia rzeczy ruchomych znajdujących się w mieszkaniu dłużnika. Więcej »
25-09-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Komornik sądowy w szczególnych, przewidzianych prawem sytuacjach ma obowiązek umorzyć postępowanie egzekucyjne. Jednym z najczęstszych powodów umorzenia... Więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt