Prawo Finansowe

<< <  Strona 3 z 4  > >>

19-10-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego połączone jest często z koniecznością zajęcia rzeczy ruchomych znajdujących się w mieszkaniu dłużnika. Więcej »
25-09-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Komornik sądowy w szczególnych, przewidzianych prawem sytuacjach ma obowiązek umorzyć postępowanie egzekucyjne. Jednym z najczęstszych powodów umorzenia... Więcej »
18-09-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Postępowanie egzekucyjne wiąże się często z możliwością zajęcia znajdujących się w mieszkaniu przedmiotów domowego użytku, w tym również rzeczy... Więcej »
16-09-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Komornicy prowadzący egzekucję z majątku dłużnika mają obowiązek, aby w szczególnych sytuacjach zawiesić postępowanie egzekucyjne... Więcej »
11-09-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Wszystkie roszczenia majątkowe ulegają po pewnym czasie przedawnieniu, dotyczy to również kredytów bankowych oraz pożyczek. Samo przedawnienie roszczeń... Więcej »
02-09-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Posiadanie współwłasności w nieruchomości nie pozbawia komornika prawa do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do niej, bowiem egzekucja... Więcej »
14-05-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży może nastąpić z upływem okresu dwuletniego lub dziesięcioletniego, zaś tak duża rozbieżność... Więcej »
16-03-2015
Kategoria: Prawo Finansowe
Komornik nie może zająć majątku osobistego żony za długi należące do męża. Prowadzenie egzekucji przeciwko osobie będącej w związku małżeńskim wiąże się jednak z ryzykiem... Więcej »
04-12-2014
Kategoria: Prawo Finansowe
Większość małżonków po zawarciu związku małżeńskiego zmuszeni są do zaciągnięcia kredytu. Zazwyczaj są to kredyty w których kredytobiorcami są oboje małżonkowie, natomiast... Więcej »
27-11-2014
Kategoria: Prawo Finansowe
W sytuacji gdy otrzymamy wezwania do zapłaty zaległego mandatu za brak biletu na przejazd autobusem lub pociągiem w pierwszej kolejności należy się zastanowić, czy... Więcej »

<< <  Strona 3 z 4  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt