Prawo Rodzinne

<< <  Strona 4 z 5  > >>

03-12-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Podział mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym dokonany u notariusza już po ustaniu małżeństwa jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bowiem małżonkowie... Więcej »
12-08-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
W szczególnych sytuacjach sąd może kierując się dobrem dziecka ograniczyć jednemu z rodziców  władzę rodzicielską nad ich... Więcej »
29-07-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
W sytuacji gdy jeden z małżonków robi długi czy też w inny sposób stwarza realne zagrożenia dla dobra wspólnego majątku, konieczne może... Więcej »
22-06-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Prawo rodzinne zabrania zawierania małżeństw przez krewnych i spowinowaconych, nie mogą bowiem zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej... Więcej »
05-06-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka jest proste o ile oboje rodzice dziecka mają władzę rodzicielską, pozostają we wspólnym... Więcej »
02-04-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Orzeczenie rozwodu niesie za sobą szereg konsekwencji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Pozytywnym skutkiem orzeczenia rozwodu, jest... Więcej »
11-03-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Jedną z najczęściej spotykaną przyczyną unieważnienia małżeństwa jest choroba psychiczna jednego z małżonków. Często dochodzi do sytuacji, kiedy małżonek dowiaduje się o... Więcej »
12-02-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Polskie prawo rodzinne zabrania zawierania związku małżeńskiego przez osobę niepełnoletnią. Istnieje jednak odstępstwo od tej zasady bowiem zgodnie z kodeksem rodzinnym... Więcej »
09-02-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Często spotykamy się z sytuacją, kiedy mimo zasądzenia przez Sąd obowiązku alimentacyjnego w określonej wysokości, zmienia się nasza sytuacja finansowa i nie jesteśmy w stanie płacić alimentów na dziecko... Więcej »
09-01-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Otrzymanie rozwodu jest uzależnione od spełnienia określonych przesłanek nazywanych pozytywnymi przesłankami orzeczenia rozwodu. W pierwszej kolejności musi nastąpić... Więcej »

<< <  Strona 4 z 5  > >>

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt