Prawo Rodzinne

<< <  Strona 5 z 5

11-03-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Jedną z najczęściej spotykaną przyczyną unieważnienia małżeństwa jest choroba psychiczna jednego z małżonków. Często dochodzi do sytuacji, kiedy małżonek dowiaduje się o... Więcej »
12-02-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Polskie prawo rodzinne zabrania zawierania związku małżeńskiego przez osobę niepełnoletnią. Istnieje jednak odstępstwo od tej zasady bowiem zgodnie z kodeksem rodzinnym... Więcej »
09-02-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Często spotykamy się z sytuacją, kiedy mimo zasądzenia przez Sąd obowiązku alimentacyjnego w określonej wysokości, zmienia się nasza sytuacja finansowa i nie jesteśmy w stanie płacić alimentów na dziecko... Więcej »
09-01-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne
Otrzymanie rozwodu jest uzależnione od spełnienia określonych przesłanek nazywanych pozytywnymi przesłankami orzeczenia rozwodu. W pierwszej kolejności musi nastąpić... Więcej »
17-11-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
Zgodnie z prawem rodzinnym mąż i żona mają równe prawa i obowiązki. Małżonkowie są w szczególności zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy... Więcej »
15-11-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
Prawo rodzinne przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa w sytuacji, gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński było złożone... Więcej »
11-07-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
Bigamia czyli wielożeństwa oprócz tego, że jest przestępstwo, może być podstawą unieważnienia małżeństwa. Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym nie dozwolone jest zawarcie małżeństwa... Więcej »
04-07-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
Zgodnie z prawem rodzinnym osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa. W sytuacji gdyby się jednak zdarzyło, że osoba ubezwłasnowolniona zawarła związek małżeński... Więcej »
03-07-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne
W świetle prawa rodzinnego nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Prawo jednak dopuszcza zwrócenie się do sądu o wyrażenie zgodny... Więcej »

<< <  Strona 5 z 5

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt