Jak uniknąć zapłaty lub zmniejszyć opłatę egzekucyjną komornika?

14-01-2016
Kategoria: Prawo Finansowe

Komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne pobiera za swoje czynności tzw. opłatę egzekucyjną. Wysokość opłaty egzekucyjnej jest uzależniona od rodzaju przeprowadzonej czynności. W przypadku prowadzenia egzekucji świadczenia pieniężnego komornik ma prawo pobrać od dłużnika opłatę stosunkową, której wysokość wynosi 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Opłata te nie może być jednak niższa niż 1/10, ani też wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zmniejszenie powyższej piętnastoprocentowej opłaty może nastąpić w przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, po wcześniejszej spłacie zadłużenia do rąk wierzyciela. Zgodnie bowiem z ustawą o komornikach sądowych, w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, komornik może pobrać od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości nie 15 % lecz 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Opłata stosunkowa którą pobiera komornik może być jeszcze mniejsza, jeżeli wierzyciel złoży wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Wtedy bowiem komornik może pobrać od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zmniejszenie opłaty egzekucyjnej może nastąpić również na wniosek dłużnika w sytuacji, gdy jest ona nazbyt wygórowana w stosunku do nakładu pracy komornika oraz sytuacji majątkowej w której znajduje się dłużnik. Oprócz zmniejszenia istnieje również możliwość uniknięcia opłaty egzekucyjnej. Dłużnik bowiem nie ponosi opłaty egzekucyjnej jeśli wszczęcie postępowania egzekucyjnego okazało sie niecelowe. Niecelowość wszczęcia postępowania może mieć natomiast miejsce w sytuacji, gdy wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania mimo wcześniejszej spłaty należności przez dłużnika. Wtedy opłatę egzekucyjną ponosi wierzyciel. Jeżeli nie zgadzasz się z naliczoną opłatą egzekucyjną i chcesz się dowiedzieć jak doprowadzić do jej zmniejszenia bądź umorzenia, zadzwoń na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt