Kiedy odpowiadamy za długi kredytowe swojego małżonka?

04-12-2014
Kategoria: Prawo Finansowe

Większość małżonków po zawarciu związku małżeńskiego zmuszeni są do zaciągnięcia kredytu. Zazwyczaj są to kredyty w których kredytobiorcami są oboje małżonkowie, natomiast odpowiedzialność za jego spłatę w sposób oczywisty ciąży na obojgu z nich. Jednak zdarza się, że małżonkowie zawierają umowy kredytowe samodzielnie, czasami nawet bez zgody drugiego małżonka. Wtedy zaś pojawia się problem odpowiedzialności za spłatę kredytu małżonka który nie był kredytobiorcą. Zgodnie z zasadami prawa rodzinnego odpowiedzialność za długi współmałżonka uzależniona jest od tego, czy kredyt był wzięty za zgodą małżonka nie będącego kredytobiorcą. Jeżeli bowiem małżonek zaciągną kredyt za zgoda drugiego małżonka, wierzyciel ma prawo żądać spłaty również z majątku wspólnego małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą zaś wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej oraz wszystko co małżonkowie  zakupili za te środki w trakcie trwania małżeństwa.

Zupełnie inaczej przedstawia się odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte bez zgody małżonka niebędącego kredytobiorcą. W przypadku, gdy jeden z małżonków zaciągną zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, bądź też zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel ma prawo żądać zaspokojenia wyłącznie z majątku osobistego dłużnika z jego wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów. Natomiast w przypadku, gdy zadłużenie powstało w związku z prowadzoną przez małżonka pozarolniczą działalnością gospodarczą, jego odpowiedzialność rozciąga się dodatkowo na przedmioty majątkowe wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa. Dodatkowo należy pamiętać, że wierzyciel małżonka który zaciągną zobowiązanie nie ma prawa żądać spłaty z udziału w majątku wspólnym, który otrzymałby dłużnik w przypadku podziału majątku wspólnego. Więcej informacji z zakresu prawa finansowego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt