Po jakim czasie przedawniają się kredyty bankowe i pożyczki?

11-09-2015
Kategoria: Prawo Finansowe

Wszystkie roszczenia majątkowe ulegają po pewnym czasie przedawnieniu, dotyczy to również kredytów bankowych oraz pożyczek. Samo przedawnienie roszczenia ma ten skutek, że osoba przeciwko której przysługuje roszczenie może uchylić się od obowiązku jego spłaty, chyba że dobrowolnie zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego kredyty bankowe oraz pożyczki, jako roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przedawniają się z upływem trzech lat. Jak bowiem słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III CSK 302/07), do zastosowania trzyletniego terminu przedawnienia nie jest wymagane, aby obie strony stosunku prawnego, z którego wywodzi się roszczenie majątkowe, prowadziły działalność gospodarczą. Wystarczy, że działalność gospodarczą prowadzi tylko strona dochodząca roszczenia, które wiąże się z tą działalnością. Zatem zarówno przedsiębiorca jak i konsument mogą powołać się na trzyletni okres przedawnienia roszczenia wynikającego z zaciągniętej pożyczki lub kredytu bankowego.

Bieg okresu przedawnienia kredytu bankowego i pożyczki rozpoczyna sie zawsze od dnia jego wymagalności. Badając okres przedawnienia roszczenia należy jednak ustalić, czy nie doszło do jego przerwania. Bieg okresu przedawnienia roszczenia ulega bowiem przerwaniu na skutek czynności przed sądem bądź innym organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju, dokonanej w celu dochodzenia, ustalenia lub zabezpieczenia roszczenia. Przerwanie biegu przedawnienia następuje również na skutek uznania roszczenia przez osobę przeciwko której dane roszczenie przysługuje, jak również przez wszczęcie mediacji. Natomiast po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie na nowo. Dopiero jeśli od dnia wymagalności kredytu bankowego bądź pożyczki upłynęło trzy lata i okres ten nie został przerwany, możesz zgłosić zarzut przedawnienia roszczenia. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa finansowego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt