Czy komornik może zająć mieszkanie będące współwłasnością dłużnika?

02-09-2015
Kategoria: Prawo Finansowe

Posiadanie współwłasności w nieruchomości nie pozbawia komornika prawa do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do niej, bowiem egzekucja może się również odbyć  z jej ułamkowej części. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości rozpoczyna się od wniosku komornika, który wzywa dłużnika do zapłaty długu w terminie dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania oraz zawiadamia o zajęciu pozostałych współwłaścicieli. Następnie w przypadku braku wpłaty ze strony dłużnika komornik może przystąpić do opisu i oszacowania całej nieruchomości. W razie prowadzenia egzekucji z ułamkowej części nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega bowiem cała nieruchomość. Natomiast sumą oszacowania takiej części jest odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości. Należy przy tym pamiętać, że szacowania udziału nieruchomości może dokonać wyłącznie biegły, który na podstawie odrębnych przepisów jest uprawniony do szacowania.

Po wykonaniu opisu i oszacowania nieruchomości komornik przystępuje do jej sprzedaży w drodze licytacji, której termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się opisu i oszacowania. W momencie obwieszczenia o licytacji nieruchomości która wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, współwłaściciel który nie jest dłużnikiem, ma jednak prawo do przejęcia nieruchomości w cenie nie mniejszej niż suma oszacowania. W przypadku, gdy kilku współwłaścicieli złoży wniosek o przejęcie, pierwszeństwo ma ten, który stale pracuje na gospodarstwie lub je prowadzi. Natomiast, jeśli żaden ze wspólników nie zgłosi przejęcia do trzeciego dnia przed licytacją, komornik przystępuje do sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji. Jeżeli w trakcie licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, zaś egzekucja dotyczy nieruchomości rolnej, współwłaściciele mają ponownie prawo do przejęcia nieruchomości, jednak tym razem za cenę nie niższą niż trzy czwarte sumy oszacowania. Natomiast, jeśli druga licytacja zakończy sie niepowodzeniem, przejęcie nieruchomości może nastąpić w cenie nie niższej niż dwie trzecie części sumy oszacowania. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt