Kiedy komornik ma obowiązek zawiesić postępowanie egzekucyjne?

16-09-2015
Kategoria: Prawo Finansowe

Komornicy prowadzący egzekucję z majątku dłużnika mają obowiązek, aby w szczególnych sytuacjach zawiesić postępowanie egzekucyjne. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest o tyle korzystne dla dłużnika, że organ egzekucyjny nie może w okresie zawieszenia podjąć żadnych czynności za wyjątkiem tych które zmierzają do podjęcia postępowania egzekucyjnego oraz ustanowienia kuratora dla dłużnika. Komornik ma obowiązek zawiesić postępowanie z urzędu przede wszystkim, gdy wierzyciel lub dłużnik nie mają zdolności procesowej oraz przedstawiciela ustawowego działającego w ich imieniu. Przypomnijmy przy tym, że zdolności procesowej nie mają osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione. Komornik ma obowiązek zawiesić postępowanie egzekucyjne z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. W takiej sytuacji postępowanie podejmowane jest z udziałem spadkobierców zmarłego. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie również na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Z tą jednak różnicą, że zawieszenie na wniosek wierzyciela następuje zawsze, natomiast na wniosek dłużnika wyłącznie, gdy są uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne do zwolnienia go od egzekucji.

Do zawieszenia postępowania, oprócz organu egzekucyjnego, uprawniony jest również sąd, który może zawiesić postępowanie na wniosek dłużnika. Sąd ma bowiem obowiązek zawiesić postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli w toku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu egzekucyjnego dłużnik przedstawił zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo zawieszone lub uzależnione od złożenia przez wierzyciela zabezpieczenia, które jeszcze nie zostało wpłacone. Sąd może również na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne w sytuacji, gdy w toku prowadzonej egzekucji złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. Jednak w powyższym przypadku sąd ma prawo uzależnić zawieszenie od złożenia przez dłużnika odpowiedniego zabezpieczenia. Natomiast, gdy wierzyciel zabezpieczy naprawienie szkody, jaka może nastąpić u dłużnika wskutek dalszego postępowania, sąd może odmówić zawieszenia postępowanie. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa finansowego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt