Odszkodowanie z tytułu sprzedaży wadliwego towaru

24-02-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie

W przypadku wykrycia wad fizycznych zakupionej rzeczy kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny, a nawet odstąpić od umowy. Jednak nie są  to jedyne uprawnienia kupującego, bowiem może on również żądać od sprzedającego naprawienia szkody, którą poniósł na skutek istnienia wad. Szkoda może być naprawiona według wyboru kupującego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź też przez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Natomiast, jeśli przywrócenie stanu poprzedniego nie jest możliwe lub zbyt utrudnione, kupujący może żądać jedynie zapłaty określonej kwoty odszkodowania. Ustając wysokość odszkodowania należy przede wszystkim wziąć pod uwagę fakt, że zobowiązany do naprawienia szkody sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania. Natomiast obowiązek naprawienia szkody obejmuje nie tylko straty które poniósł kupujący, lecz również korzyści których nie osiągnął w wyniku powstania szkody

Sprzedający może jednak zwolnić sie od odpowiedzialności, jeśli udowodni, że szkoda nastąpiła w wyniku okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności. Okolicznością za którą nie ponosi odpowiedzialności sprzedawca jest między innymi uszkodzenie towaru podczas przesyłki. Zgodnie bowiem z przepisami prawa przewozowego to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe podczas przewozu. Zatem kupujący nie będzie mógł zażądać od sprzedającego odszkodowania, jeśli wada powstała podczas przewozu zakupionej rzeczy. W sytuacji, gdy sprzedający wykaże, że nie ponosi odpowiedzialności za istnienie wady sprzedanej rzeczy, kupujący może jednak zażądać odszkodowania za straty które poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wad. Takimi stratami mogą być przede wszystkim koszty zawarcia umowy, poczynione na rzecz nakłady oraz koszty odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy. Uprawnienia powyższe przysługują kupującemu również wtedy, gdy zażądał on dostarczenia rzeczy wolnych od wad albo usunięcia wady przez sprzedawcę. Jeśli potrzebujesz więcej informacji z zakresu prawa konsumenckiego, zadzwoń na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KONSUMENCKIEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa konsumenckiego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt