Obowiązek potwierdzenia na piśmie umowy zawartej przez telefon

13-03-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie

Większość umów, które nie wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej, może być zawarta przez telefon. Dotyczy to między innymi umowy kupna lub umowy o świadczenie usług. Jednak w przypadku umów zawieranych z konsumentem, przyjęcie oferty podczas rozmowy telefonicznej nie jest wystarczające do ważności takiej umowy. Zgodnie bowiem z przepisami prawa konsumenckiego, przedsiębiorca który złożył konsumentowi propozycję zawarcia umowy przez telefon, zobowiązany jest do potwierdzenia treści tej umowy na papierze bądź innym trwałym nośniku. Natomiast oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne wyłącznie, gdy zostało złożone na papierze bądź utrwalone na innym trwałym nośniku już po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. Powyższe obostrzenia mają głównie na celu ukrócenie nieuczciwych praktyk przedsiębiorców, którzy wykorzystując niewiedzę konsumentów podstępem nakłaniają do zawarcia umów przez telefon.

Należy pamiętać, że pisemna forma umowy cywilnoprawnej jest zachowana w momencie złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie zawierającym treść umowy. Natomiast do zawarcia umowy w formie pisemnej dochodzi w chwili wymiany dokumentów zawierających treść oświadczenia woli stron, z których każdy został podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość powinno być przekazane konsumentowi w rozsądnym czasie po jej zawarciu, jednak nie później niż w chwili dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usług. Oprócz obowiązku potwierdzenia na piśmie treści proponowanej przez telefon umowy, przedsiębiorca ma również obowiązek udzielić konsumentowi informacji o zamiarze zawarcia umowy na odległość. Ponadto przedsiębiorca kontaktując się z konsumentem przez telefon powinien podać identyfikujące go dane, jak również dane identyfikujące osobę w której imieniu dzwoni. Jeśli potrzebujesz więcej informacji z zakresu prawa konsumenckiego, zadzwoń na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KONSUMENCKIEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa konsumenckiego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.