Czy komornik może zająć majątek żony za długi męża

16-03-2015
Kategoria: Prawo Finansowe

Komornik nie może zająć majątku osobistego żony za długi należące do męża. Prowadzenie egzekucji przeciwko osobie będącej w związku małżeńskim wiąże się jednak z ryzykiem zajęcia majątku należącego do obojga małżonków. Tytuł wykonawczy, który został wystawiony przeciwko dłużnikowi będącemu w związku małżeńskim stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji zarówno z majątku osobistego dłużnika, jak również jego wynagrodzenia za pracę oraz dochodów które uzyskał z prowadzonych przez siebie innych działalności zarobkowych. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi będącemu w związku małżeńskim, może być również prowadzona egzekucja z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Natomiast, jeśli powstanie wierzytelności nastąpiło w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, egzekucja komornicza może być prowadzona również z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. Pamiętać przy tym należy, że rozszerzenie wspólności majątkowej na mocy umowy majątkowej małżeńskiej, nie wyłącza egzekucji z tych części majątku, które znajdowałyby się w majątku osobistym dłużnika, gdyby nie zawarto takiej umowy.

Powyższe ograniczenia nie oznaczają jednak zakazu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego dłużnika będącego w związku małżeńskim. Komornik może bowiem prowadzić egzekucję również z majątku wspólnego małżonków. Dzieje się tak, gdy tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przeciwko osobie będącej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności również przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Sytuacja taka może mieć jednak miejsce wyłącznie, gdy wierzyciel przedstawi niebudzący wątpliwości dokument urzędowy lub prywatny, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała na skutek czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Powyższe uprawnienie sądu do rozszerzenia klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika wynika z regulacji zawartej  w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zgodnie z którą wierzyciel może żądać zaspokojenia również z majątku wspólnego małżonków, jeżeli jeden z nich zaciągną zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.