Kiedy pracownik odpowiada za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy?

20-01-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy wyłącznie, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Odpowiedzialność pracownika jest zatem uzależniona od wystąpienia łącznie przesłanek w postaci szkody w mieniu pracodawcy, winy pracownika, bezprawności działania pracownika oraz związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem pracownika a szkodą. Zatem, gdy chociaż jedna z wyżej wymienionych przesłanek nie wystąpi, pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu pracodawcy. W praktyce często się zdarza, że szkoda powstała na skutek działania bądź zaniechania więcej niż jednej osoby. Pamiętajmy jednak, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w zakresie, w jakim do jej zwiększenia lub powstania przyczynili się jego współpracownicy lub sam pracodawca. W przypadku, gdy szkoda została wyrządzona przez kilku pracowników, odpowiadają oni stosownie do winy i stopnia w jakim przyczynili się do jej powstania. Natomiast jeśli nie można ustalić stopnia winy i przyczynienia się powstania szkody, pracownicy odpowiadają w częściach równych.

W przypadku wyrządzenia przez pracownika szkody w mieniu pracodawcy, wysokość odszkodowania ne może wykraczać poza wysokość rzeczywistej szkody wyrządzonej pracodawcy. Kolejnym ograniczeniem wysokości odszkodowania jest wina pracownika. Inaczej bowiem odpowiada pracownik który wyrządził szkodę nieumyślnie, a inaczej pracownik który wyrządził szkodę umyślnie. Jeśli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie, odpowiada on do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu w chwili wyrządzenia szkody. Natomiast w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona przez pracownika umyślnie, jest on zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Pamiętajmy przy tym, że to pracodawca ma obowiązek udowodnić fakt odpowiedzialności pracownika oraz wysokość wyrządzonej szkody. Powyższe zasady obowiązują wyłącznie w przypadku wyrządzenia szkody w mieniu pracodawcy. Natomiast w przypadku wyrządzenia przez pracownika szkody w mieniu osoby trzeciej, odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi wyłącznie pracodawca. Więcej informacji w sprawie z zakresu prawa pracy uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt