Kiedy można odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

22-01-2016
Kategoria: Prawo Karne

Wydanie prawomocnego wyroku zasądzającego bezwzględną kare pozbawienia wolności, nie przesądza jeszcze o utracie szans na uniknięcie jej wykonania. Prawo karne przewiduje bowiem możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, w przypadku zachorowania skazanego na chorobę psychiczną lub inną ciężko chorobę która mogłaby narazić jego zdrowie na poważne niebezpieczeństwo. W powyższej sytuacji odroczenie wykonania kary może nastąpić wyłącznie na czas trwania choroby. Oprócz obligatoryjnego (obowiązkowego) odroczenia kary sąd może również odroczyć karę fakultatywnie (nieobowiązkowo). Sąd może odroczyć karę pozbawienia wolności, gdy niezwłoczne wykonanie kary spowodowałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Ponadto kara pozbawienia wolności może być odroczona, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przewyższyła ogólną pojemność tych zakładów. W obu przypadkach odroczenie wykonania kary następuje na okres do jednego roku. Natomiast w przypadku skazanej kobiety w ciąży lub osoby samotnie wychowującej dziecko, sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Pozytywnym skutkiem odroczenia wykonania kary jest możliwość późniejszego warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Jeżeli bowiem odroczenie wykonania kary która nie przekraczała dwóch lat pozbawienia wolności trwało co najmniej jeden rok, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w kodeksie karnym. Wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności może złożyć zarówno skazany, jak i sądowy kurator zawodowy. Należy jednak pamiętać, aby w trakcie trwania odroczenia kary przestrzegać porządku prawnego. Chociażby dlatego, że sąd ma prawo odwołać odroczenie kary w sytuacji, gdy skazany nie korzysta z odroczenia zgodnie z celem na jaki zostało udzielone lub rażąco narusza porządek prawny. Odroczenie kary może być również odwołane w przypadku ustania przyczyny dla której zostało udzielone, jak również w sytuacji niewykonania obowiązków nałożonych przez sąd. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa karnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt