Kiedy przedawnia się roszczenie z umowy sprzedaży?

14-05-2015
Kategoria: Prawo Finansowe

Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży może nastąpić z upływem okresu dwuletniego lub dziesięcioletniego, zaś tak duża rozbieżność uzależniona jest od tego, czy roszczenie powstało w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa sprzedawcy. W przypadku, gdy roszczenia z tytułu sprzedaży zostały dokonane w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, dotyczą roszczeń rzemieślników z takiego tytułu lub roszczeń prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych, przedawnienie następuje z upływem lat dwóch. Natomiast, jeśli roszczenie z umowy sprzedaży nie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, przedawnienie następuje na zasadach ogólnych z upływem lat dziesięciu. Przedawnienie roszczenia rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Natomiast, gdy wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Badając przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży należy mieć przede wszystkim na uwadze, czy nie uległo ono przerwaniu. Po każdym przerwaniu przedawnienie zaczyna bowiem biec na nowo. Natomiast w przypadku przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Bieg przedawnienia roszczenia z umowy sprzedaży ulega przerwaniu, przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia następuje również przez uznanie roszczenia oraz przez wszczęcie mediacji. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa finansowego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt