Jakie uprawnienia daje kupującemu umowa gwarancji?

19-05-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie

Kupując wartościowy towar zawieramy zazwyczaj umowę gwarancji, zgodnie z którą w przypadku zaistnienia wad fizycznych zakupionej rzeczy, sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu zapłaconej ceny lub naprawić zakupiony towar. Sprzedawca ma obowiązek sformułować oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały dla kupującego. Umowa gwarancji powinna w szczególności zawierać podstawowe informacje niezbędne do wykonywania uprawnień z gwarancji, a mianowicie nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, okres trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, prawa przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W praktyce jednak zdarza się, że umowa gwarancji jest sformułowana w sposób niezupełny i niezrozumiały. Dlatego warto wiedzieć jakie rzeczywiście prawa  ma kupujący w związku z zawartą umową gwarancji.

Podstawowym uprawnieniem jakie daje kupującemu umowa gwarancji, jest prawo do żądania zwrotu zapłaconej ceny lub naprawy zakupionego towaru w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego. Natomiast jeśli w umowie gwarancji nie został ustalony termin w którym sprzedawca jest zobowiązany wykonać swoje obowiązki, powinien on tego dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez osobę korzystającą z gwarancji. Kupujący ma również prawo do zwrotu kosztów dostarczenia wadliwej rzeczy do miejsca wskazanego w gwarancji bądź do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji. W przypadku, gdy sprzedawca dostarczył kupującemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, kupujący ma prawo do dodatkowego okresu gwarancji który biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeśli potrzebujesz więcej informacji z zakresu prawa konsumenckiego, zadzwoń na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KONSUMENCKIEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa konsumenckiego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.