Jak rozwiązać umowę dzierżawy gruntu rolnego?

10-08-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Umowa dzierżawy gruntu rolnego może być rozwiązana zarówno przez wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę poprzez złożenie przez jedną ze stron stosownej umowy wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy dzierżawy następuje wtedy z upływem okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie. Natomiast jeśli strony nie wskazały w umowie terminu jej wypowiedzenia można tego dokonać wyłącznie na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego. W przypadku powstania zaległości z zapłatą czynszu dzierżawnego umowa dzierżawy może być również rozwiązana bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli bowiem dzierżawca jest w zwłoce z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć dzierżawę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Natomiast w przypadku, gdy czynsz dzierżawny jest płatny rocznie wydzierżawiający może rozwiązać dzierżawę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli dzierżawca jest w zwłoce z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące. Jednakże w takiej sytuacji wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę, udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

Pamiętajmy, że zakończenie umowy dzierżawy nakłada na dzierżawcę obowiązek zwrotu przedmiotu dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować zgodnie z przepisami o wykonywaniu dzierżawy. Natomiast jeśli przy zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, może on wystąpić z żądaniem zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy. Zakończenie umowy dzierżawy gruntu rolnego przed upływem roku dzierżawnego, niesie za sobą również obowiązek rozliczenia czynszu dzierżawnego. Jeżeli zaś dzierżawa kończy się przed upływem roku dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany jest zapłacić czynsz w takim stosunku, w jakim pożytki, które w tym roku pobrał lub mógł pobrać, pozostają do pożytków z całego roku dzierżawnego. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa nieruchomości uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt