Komu oraz w jakiej wysokości przysługuje odprawa pośmiertna?

15-01-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Najbliższa rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej od pracodawcy, w przypadku śmierci pracownika w okresie trwania stosunku pracy. Odprawa pośmiertna przysługuje również po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli w chwili śmierci pracownik pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Wysokość odprawy pośmiertnej zależy wyłącznie od wysokości wynagrodzenia pracownika oraz od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Rodzina zmarłego pracownika ma prawo do odprawy pośmiertnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż dziesięć lat. W przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej dziesięć lat, odprawa przysługuje w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Natomiast, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej piętnaście lat, odprawa pośmiertna powinna być wypłacona w wysokości równej sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. Należy przy tym pamiętać, że do okresu zatrudnienia zmarłego pracownika wlicza się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejęcia zakładu pracy.

Osobami uprawnionymi do otrzymania odprawy pośmiertnej są małżonek zmarłego oraz pozostali członkowie rodziny, którzy zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, spełniają warunki wymagane do otrzymania renty rodzinnej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Ponadto renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Po ustaleniu wysokości odprawy pośmiertnej, pracodawca ma obowiązek wypłacić ją w częściach równych wszystkim uprawnionym członkom rodziny. Natomiast, gdy zmarły pracownik pozostawił po sobie tylko jednego uprawnionego członka rodziny, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu odprawę pośmiertną w wysokości połowy ustalonej kwoty. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa pracy uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt