Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy?

17-08-2015
Kategoria: Prawo Pracy

Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Przywilej taki przysługuje pracownikowi w dwóch przypadkach. Przede wszystkim pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuści się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków  jest najczęściej spotykanym powodem rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy i ma miejsce głównie w sytuacji niewypłacania bądź nieterminowego wypłacania wynagrodzenia. Nie ma przy tym znaczenia czy powodem zaległości z wypłatą wynagrodzenia są kłopoty finansowe pracodawcy, czy też jego niedbalstwo. Jak bowiem słusznie ustalił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2000 r. przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia.

Z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy mamy również do czynienia, gdy naruszy on dobra osobiste pracownika oraz nie zapewni mu przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Druga rzadziej spotykana przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy zachodzi, gdy mimo wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, pracodawca nie przeniesie go do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe. W obu przypadkach rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy pociąga za sobą skutki jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Jednakże w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków, pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za okres 2 tygodni. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa pracy uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt