Kiedy spadkobierca powinien odrzucić spadek?

18-08-2015
Kategoria: Prawo Spadkowe

Śmierć osoby bliskiej powoduje, że przechodzą na nas wszelkie prawa i obowiązki po zmarłym, w tym również obowiązek spłaty powstałych za życia długów. Zazwyczaj w skład spadku wchodzą wyłącznie prawa majątkowe, lecz zdarza się, że spadkodawca pozostawia po sobie same zobowiązania. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, bowiem prawo daje spadkobiercy możliwość odrzucenia spadku w całości. Odrzucenie spadku w całości powoduje dla spadkobiercy taki skutek, jakby nie dożył otwarcia spadku, tym samym nie może odpowiadać za zaciągnięte przez spadkodawcę długi spadkowe. Spadkobierca może odrzucić spadek składając stosowne oświadczenie w terminie sześciu miesięcy od dnia w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Sześciomiesięczny termin na odrzucenie spadku dotyczy również spadkobierców dochodzących do spadku w dalszej kolejności. Jednak jak słusznie ustalił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25.02.2015 r. (IV CSK 304/14) przy dziedziczeniu ustawowym w razie dojścia do spadku spadkobiercy powołanego w dalszej kolejności, z uwagi na odrzucenie spadku przez wyprzedzającego go spadkobiercę, termin do złożenia oświadczenia przez spadkobiercę dochodzącego w dalszej kolejności, rozpoczyna się od dnia, w którym dowiedział się on o odrzuceniu spadku przez wyprzedzającego go spadkobiercę. Natomiast jeżeli spadkobierca nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, początkiem terminu w stosunku do niego jest dzień, w którym o tytule jego powołania dowiedział się jego przedstawiciel ustawowy.

Skutkiem nie złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie jest przyjęcie spadku w całości. Jednak spadkobierca który na skutek błędu lub groźby nie złożył stosownego oświadczenia o odrzuceniu spadku, może uchylić się od skutków prawnych niedochowania terminu. Uchylenie sie od skutków prawnych nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu może nastąpić wyłącznie przed sądem, zaś spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Błąd co do stanu majątku spadkodawcy może być podstawą uchylenia się od skutków prawnych nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jak bowiem orzekł Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 30.06.2005 r. (IV CK 799/04) podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może stanowić błąd prawnie doniosły. Zdaniem Sądu Najwyższego błędem takim nie jest nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa spadkowego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt