Co zrobić, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła?

20-08-2015
Kategoria: Prawo Cywilne

Zamawiając wykonanie określonego dzieła zazwyczaj zastrzegamy termin w ciągu którego zamówienie ma być zrealizowane. Jednak może się zdarzyć, że przyjmujący zlecenie z różnych względów opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w  umówionym czasie. W takiej sytuacji zgodnie z kodeksem cywilnym zamawiający ma prawo bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z powodu opóźnienia z rozpoczęciem lub wykończeniem prac powoduje rozwiązanie umowy. Jak słusznie ustalił Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 marca 2001 r. (I ACa 512/00) skuteczne odstąpienie od umowy powoduje, że stosunek prawny wygasa ze skutkiem ex tunc, tak jakby umowa w ogóle nie została zawarta. Odstąpienie od umowy jest wykonaniem uprawnienia kształtującego. Kształtuje ono bowiem nowy stan prawny między stronami w ten sposób, że od chwili jego złożenia umowa wzajemna przestaje je wiązać, strony nie są już obustronnie wobec siebie zobowiązane do świadczeń przewidzianych w umowie, a to co ewentualnie świadczyły już wcześniej, podlega zwrotowi.

Odstąpienie od umowy złożone na skutek opóźnienia z rozpoczęciem lub wykończeniem prac powoduje, ze strony zobowiązane są zwrócić wzajemnie wszystko, co otrzymały na mocy umowy. Natomiast strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego co świadczyła, lecz również odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania. Pamiętać przy tym należy, że obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń powstaje już w momencie otrzymania odstąpienia. Jak bowiem orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 07-11-2013 (V ACa 558/13), chociaż skutkiem odstąpienia od umowy wzajemnej jest sytuacja, w której umowę uważa się za niezawartą, to jednak przewidziany w kodeksie cywilnym obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń powstaje nie z chwilą ich dokonania, tylko z momentem dotarcia do adresata oświadczenia o odstąpieniu. Od tej chwili musi się on liczyć z obowiązkiem zwrotu otrzymanego świadczenia i uczynić zadość wezwaniu do jego dokonania, co usprawiedliwia zasądzenie odsetek za opóźnienie liczonych od doręczenia wezwania do spełnienia świadczenia pieniężnego lub terminu późniejszego zakreślonego w wezwaniu dla spełnienia świadczenia. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt