Kiedy można starać się o warunkowe umorzenie postępowania?

24-08-2015
Kategoria: Prawo Karne

Warunkowe umorzenie postępowania polega na odstąpieniu od prowadzenia postępowania karnego na okres próby w którym oskarżony zobowiązany jest do przestrzegania porządku prawnego. O warunkowe umorzenie postępowania może się starać każdy oskarżony o przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, który spełnia określone w kodeksie karnym przesłanki. Osoba składająca wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przede wszystkim nie może być wcześniej karana za przestępstwo umyślne. Nie ma natomiast znaczenia ewentualna karalność za przestępstwo nieumyślne, czy też wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. Ponadto składający wniosek o warunkowe umorzenie postępowania musi być osobą której właściwości, warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni kolejnego przestępstwa. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1973 r. (V KRN 591/72) nieprzyznanie się oskarżonego do przestępstwa, jako forma obrony przed odpowiedzialnością, nic może być poczytane na niekorzyść oskarżonego i samo przez się nie osłabia dodatniej prognozy co do oskarżonego, jeżeli ta prognoza wynika z analizy osobowości oskarżonego, jego warunków życiowych, zachowania się po popełnieniu przestępstwa oraz innych okoliczności dotyczących jego dotychczasowego życia.

Kolejną przesłanką warunkowego umorzenia postępowania jest nie znaczny stopień winy oraz społecznej szkodliwości czynu. Ocena stopnia winy zależy od tego jaka postać zamiaru towarzyszyła oskarżonemu podczas popełniania przestępstwa. Natomiast przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze sie pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Ostatnią przesłanką warunkowego umorzenia postępowania jest brak wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestępstwa. Nie ma tutaj jednak znaczenia czy sprawca przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak bowiem słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lipca 1985 r. (RNw 17/85); nieprzyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa nie stanowi przeszkody do warunkowego umorzenia postępowania karnego, jeżeli w świetle ustalonych okoliczności sprawy fakt popełnienia tego przestępstwa nie budzi wątpliwości i jeżeli pozostałe wymagania zostały spełnione. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa karnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt