Kiedy biuro podróży odpowiada za nieudany urlop?

27-08-2015
Kategoria: Prawo Konsumenckie

Biuro podróży jako organizator wycieczki ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Jednak w niektórych sytuacjach odpowiedzialność powyższa może być wyłączona. Przede wszystkim biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wyłącznie na skutek działania bądź zaniechania klienta. Zatem jeśli na skutek swojego niedbalstwa spóźnimy sie na czas odlotu samolotu przez co będziemy musieli polecieć na swój własny koszt, biuro podróży nie będzie ponosiło z tego tytułu odpowiedzialności. Organizator wycieczki nie poniesie również odpowiedzialności w sytuacji, gdy do nieudanego urlopu przyczynią się osoby trzecie. Biuro podróży nie jest bowiem zobowiązane do naprawienia szkody również w sytuacji, gdy niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wyłącznie na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie. Niekorzystne warunki atmosferyczne także nie mogą być powodem odpowiedzialności biura podróży za nasz zmarnowany urlop. Jak bowiem wynika z ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki nie odpowiada za szkodę, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi turystycznej jest spowodowane siłą wyższą. Pamiętajmy jednak, że nawet nie zawiniona przez organizatora wycieczki sytuacja, nie zwalnia go od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Organizowane przez biura podróży wycieczki często składają się na trwające w tym czasie imprezy turystyczne polegająca na przykład na zwiedzaniu okolicznych miast. Może się jednak zdarzyć, ze zaplanowana impreza nie zostanie zrealizowana przez biuro podróży. W takiej sytuacji biuro podróży ma obowiązek, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Natomiast jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, możemy żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 04.06.2014 r. organizator turystyki ma prawo w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonać przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu imprezy, a wówczas jest on obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Instytucja zatem świadczeń zastępczych dotyczy tylko niewykonania "usług stanowiących istotną część programu imprezy", co wyklucza możliwość domagania się takiego świadczenia wtedy, gdy usługa została wykonana, lecz tylko nienależycie lub w przypadku niewykonania usług niestanowiących istotnej części programu imprezy. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KONSUMENCKIEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa konsumenckiego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt