Emerytura górnicza z zastosowaniem przelicznika czasu pracy górniczej

04-12-2015
Kategoria: Prawo Pracy

Górnik emeryt złożył wniosek o ponowne przeliczenie swojej emerytury. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek dokonać wyliczenia emerytury z zastosowaniem przelicznika pracy górniczej zgodnie z art. 51 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek zastosować wynikający z art. 51 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przelicznik, w przypadku pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.  Przelicznik pracy górniczej powinien być zastosowany ponadto w przypadku wykonywania pracy w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy montażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiających, ładujących i transportujących w przodkach oraz przy głębieniu szybów i robotach szybowych, jak również w drużynach ratowniczych. Obowiązek zastosowania przelicznika pracy górniczej powstaje nawet jeśli prace wykonywane są pod ziemią w kopalniach, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu.

Ograniczenie w zastosowaniu przelicznika pracy górniczej wynika z art. 51 ust. 2. ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który mówi, że przy ustalaniu wysokości górniczych emerytur łączny okres pracy obliczony z zastosowaniem przeliczników uwzględnia się w wymiarze nie dłuższym niż 45 lat (450 miesięcy). Zdarza się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nalicza łączny okres czasu pracy w wysokości 45 lat (450 miesięcy), nawet jeśli górnik powinien mieć naliczony większy czas pracy z zastosowaniem przelicznika pracy górniczej. Działanie takie jest jednak nieuprawnione ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie ma żadnych podstaw prawnych. Wedle uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 grudnia 1997 r. (III ZP 41/97), okresy pracy górniczej, przekraczające 540 miesięcy, obliczonych z zastosowaniem przeliczników, uwzględnia się w wysokości górniczej emerytury jako okresy składkowe w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej.

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy słusznie wskazał, że przepis, który mówi, że przy ustalaniu wysokości górniczych emerytur łączny okres pracy obliczony z zastosowaniem przeliczników uwzględnia się w wymiarze nie dłuższym niż 45 lat (450 miesięcy), uzasadnia ograniczenie tylko okresów pracy ustalonych z zastosowaniem przeliczników. Nie daje natomiast podstawy do całkowitego wyłączenia, przy obliczaniu w wysokości świadczeń, tych okresów pracy górniczej, wymienionych w przepisie, które pozostały po zastosowaniu ograniczenia. Sąd Najwyższy uznał, iż w jego przekonaniu nie było intencją ustawodawcy wprowadzenie preferencyjnych przeliczników dla górników wykonujących niektóre, najcięższe, względnie najwyżej kwalifikowane prace górnicze, których wynikiem może być ograniczenie (obniżenie) wysokości świadczenia. Zatem ograniczenie zawarte w przepisie należy rozumieć - jak to już wyżej podkreślono - jako ograniczenie długości stażu obliczonego z zastosowaniem przeliczników, a nie jako ograniczenie wysokości świadczenia.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt