Koszty utrzymania nieruchomości przed podziałem majątku wspólnego

08-12-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Małżonkowie po orzeczeniu rozowdu dokonali podziału majątku wspólnego na który składała się nieruchomość. Podział majątku nastąpił przez przyznanie nieruchomości jednem z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Kto ponosi koszty utrzymania nieruchomości przed i po zniesieniu współwłasności.

Zasady rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości za okres sprzed dokonania podziału, będą inne niż po podziale majątku wspólnego. Przed dokonaniem podziału majątku wspólnego koszty utrzymania nieruchomości obciążają obojga współwłaścicieli w stosunku do wielkości ich udziałów. Zgodnie bowiem z art. 207 kodeksu cywilnego, wydatki i ciężary z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów. Oczywiście w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą pożytki i inne przychody związane z rzeczą wspólną. Jak natomiast słusznie ustalił Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w uchwale z dnia 10 maja 2006 r. (III CZP 11/06), roszczenie o zwrot wartości nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną przysługuje przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów.

Jeżeli w okresie obowiązywania współwłasności wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości ponosił tylko jeden ze współwłaścicieli, drugi współwłaściciel ma obowiązek zwrócić część poniesionych kosztów, w wysokości odpowiadającej wielkości udziału który posiada. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 lipca 2003 r. (V CK 141/02), współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną, pokryte chociażby przez jednego ze współwłaścicieli, a zatem współwłaścicielowi, który je poniósł służy roszczenie o zapłatę (o refundację) w stosunku do pozostałych. W sytuacji zaś, gdy jeden ze współwłaścicieli nie realizuje w drodze roszczenia swojego uprawnienia do współposiadania rzeczy lub posiadania wyodrębnionej części rzeczy, nie stanowi to przeszkody do domagania się przez drugiego współwłaściciela partycypowania w kosztach utrzymania współwłasności. Roszczenie o zwrot części poniesionych kosztów uzależnione jest jednak od wielkości udziału. Natomiast za podstawę rozliczenia wydatków i ciężarów ze współwłasności należy przyjąć koszty realnie poniesione, nie zaś koszty potencjalne.

Po dokonaniu podziału majątku wspólnego w taki sposób, że jeden ze współwłaścicieli stał się wyłącznym właścicielem całego majątku, koszty utrzymania nieruchomości obciążają wyłącznie nowego właściciela. Natomiast dniem od którego wyłącznie jeden właściciel ponosi ciężary utrzymania nieruchomości, jest dzień uprawomocnienia się orzeczenia o podziale majątku wspólnego. Zgodnie bowiem z art. 366 kodeksu cywilnego wyrok sądowy z chwilą uprawomocnienia się ma powagę rzeczy osądzonej.

Sąd na wniosek strony, ma możliwość stwierdzenia prawomocności orzeczenia sądowego. Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt