Skutki odmowy udzielenia kredytu na zakup rzeczy

14-12-2015
Kategoria: Prawo Cywilne

Strony zawarły pisemna umowę kupna sprzedaży na raty, na mocy której sprzedający, w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedał kupującemu rzecz ruchomą za cenę płatną w określonych ratach. Zgodnie z umową sprzedaży na raty zakup miał być skredytowany przez bank. Umowa sprzedaży nie doszła jednak do skutku ponieważ bank który miał udzielić kredytu na zakup rzeczy, odmówił kupującemu zawarcia umowy kredytowej. Na skutek odmowy banku sprzedający zamienił umowę sprzedaży na raty na umowę sprzedaży za gotówkę. Czy umowa sprzedaży rzeczy na raty jest ważna w przypadku, gdy bank nie udzielił kredytu na zakup.

W przypadku odmowy zawarcia umowy kredytowej, nie może dojść do sfinalizowania umowy sprzedaży na raty z powodu zaistnienia okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Zgodnie z art. 495 § 1. kodeksu cywilnego, jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Natomiast zgodnie z art. 475 kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Ponieważ na skutek odmowy udzielenia kredytu sprzedaż na raty stała się niemożliwa, za co żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, umowa łącząca kupującego ze sprzedającym wygasła. Natomiast skutkiem wygaśnięcia umowy jest fakt, że strony nie są związane żadnym stosunkiem prawnym, zaś strona która już świadczenie spełniła powinna zwrócić je jako nienależne. Świadczenie jest bowiem nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Zwrotu świadczenia nienależnego dokonuje się zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Nie można się również zgodzić, ze zmianą jakiej dokonał sprzedający, która polegała na przekształceniu umowy sprzedaży na raty na umowę sprzedaży za gotówkę. Zmiana taka wymaga bowiem zgody obu stron umowy oraz musi być zawarta na piśmie. Zgodnie z art. 77 § 1. kodeksu cywilnego, uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej koniczne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Natomiast do zmiany umowy konieczna jest wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Czego w opisanym przypadku nie było.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt