Przedawnienie roszczenia za usługi telekomunikacyjne a powództwo przeciwegzekucyjne

15-12-2015
Kategoria: Prawo Finansowe

Po upływie pięciu lat od dnia wymagalności roszczenia za usługi telekomunikacyjne, wierzyciel złożył do Sądu pozew o zapłatę. Sąd wydał nakaz zapłaty który następnie się uprawomocnił. Po jakim czasie przedawniają się należności za usługi telekomunikacyjne? Czy dłużnik ma prawo złożyć powództwo przeciwegzekucyjne powołując się na przedawnienie roszczeń?

Do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zastosowanie ma trzyletni okres przedawnienia wynikający z art. 118 kodeksu cywilnego, a nie dwuletni okres przedawnienia roszczenia wynikający z art. 750 kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 maja 2009 r. (III CZP 20/09), termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z 16.7.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.), określa art. 118 kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy słusznie stwierdził, że elementy istotne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostały wystarczająco uregulowane przez inne przepisy w rozumieniu art. 750 KC, a więc przez Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. Fakt prawnego uregulowania umów telekomunikacyjnych w Prawie telekomunikacyjnym z 2004r. oznacza, że do tych umów, choć są to umowy o świadczenie usług, nie mają zastosowania przepisy o zleceniu (art. 750 KC).

Złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego nie jest możliwe przy założeniu, że przedawnienie roszczenia nastąpiło przed złożeniem przez wierzyciela pozwu o zapłatę, bowiem w pozwie przeciwegzekucyjnym nie można powoływać się na zdarzenia które nastąpiły przed powstaniem tytuły egzekucyjnego. Stanowisko to potwierdza wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 września 1999 r. (II CKN 475/98), zgodnie z którym, powództwo opozycyjne (art. 840 § 1 KPC) nie może być oparte na zdarzeniu zaistniałym przed powstaniem tytułu egzekucyjnego stanowiącego orzeczenie korzystające z powagi rzeczy osądzonej. Powyższe stanowisko podzielił również Sąd Okręgowy w Elblągu, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 maja 2013 r. (I Ca 92/13), stwierdził, że skoro pozwany. w toku postępowania rozpoznawczego nie podniósł zarzutu przedawnienia (które już wówczas nastąpiło), to na okoliczność tę nie mógł się powoływać w uzasadnieniu powództwa opozycyjnego. Podkreślić przy tym trzeba, że nie mają znaczenia przyczyny, dla których powód zaniechał podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia w postępowaniu rozpoznawczym, skoro   prekluzyjny skutek prawomocności oraz powagi rzeczy osądzonej jest niezależny od tego, czy strona ponosi winę w zaniechaniu przytoczonych okoliczności oraz podniesienia właściwych zarzutów.

Złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego  w oparciu o zarzut przedawnienia roszczenia byłoby możliwe wyłącznie w przypadku, gdyby upłyną dziesięcioletni okres przedawnienia roszczenia liczony dla roszczeń majątkowych stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt